Bara vart femte skärskada utreds och ännu färre åtgärdas

10 000 tillbud av skärskador i vården

Varje år inträffar mellan 5 000 och 10 000 tillbud av skärskador i vården. Det här projektet syftar till att minska skärskadorna genom att ta fram konkreta råd om hur skadorna kan förebyggas. Projektet genomförs av Svenska Miljöinstitutet, IVL. Projektledare är Ann-Beth Antonsson, IVL.

 

Skärskador av vassa instrument är vanliga inom hälso- och sjukvården. Vårdförbundet har i en undersökning visat att 80 procent av 1 000 tillfrågade medlemmar råkat ut för sådana tillbud. Men bara vart femte skärskada utreds och ännu färre åtgärdas på arbetsplatsen.

Vägen till att förebygga skärskador kräver metoder för riskidentifiering och kännedom om åtgärdsteknik och om hur risker kan minskas genom förändringar i organisationen på vårdens arbetsplatser.

Tvätt och städ

Projektet kommer också att beakta risken för skärskador i angränsande verksamheter som till exempel städning och hantering av tvätt inom vården.

I ett första steg ska de vanligaste typerna av skärskador identifieras. Därefter gäller det att identifiera åtgärder som är enkla att använda, lätta att integrera i arbetsrutinerna och nyttiga för verksamheten på flera sätt, till exempel genom att minska kostnaderna eller öka patientsäkerheten.

Avtal i EU

I ett avtal på EU-nivå mellan arbetsgivare och arbetstagare inom vården har parterna kommit överens om att förebygga skärskadorna i branschen. Detta avtal ligger till grund för ett kommande EU-direktiv, som är generellt formulerat. Ett syfte med projektet är därför att komplettera EU-direktivet med konkreta råd om hur skärskadorna ska förebyggas.

1,8 miljoner

Projektet genomförs av Svenska Miljöinstitutet, IVL, i samarbete med en referensgrupp med representanter för arbetsgivare och arbetstagare i vården, samt Arbetsmiljöverket. Projektledare är professor Ann-Beth Antonsson vid IVL. Projektet finansieras av AFA Försäkring med 1,8 miljoner kronor.