Mer yrkeskunskaper minskar omsorgsstress

100 000 vårdbiträden, undersköterskor och vårdare i kommunerna saknar formell yrkesutbildning. Forskning tyder på att de är mer stressade och sover sämre än utbildad personal.

I ett Afa-projekt undersöker forskare om individuellt anpassad fortbildning kan ge vårdpersonal inom äldreomsorgen i Sandviken bättre hälsa och arbetstillfredsställelse.

Målet med projektet är att alla som inte fått godkänt resultat i sin yrkesvalidering ska klara av 200-poängskurs i vård- och omsorgsarbete.

Projektledare är Annika Nilsson, lektor i vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle, avdelningen för hälsa och arbetsliv. Forskarna samarbetar med Sandvikens kommun och föreningen Institute for Skill Supply by E-assessment. Projektet finansieras av Afa försäkring. Europeiska Socialfonden har bidragit med medel för validering.

 

Anna Holmgren