Kvinnor oftare utmattade

Utmattningssyndrom hör till de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning hos kvinnor under 45 år i Sverige. Ivanka Savic-Berglund vid Karolinska Institutet ska nu försöka ta reda på orsakerna till utmattning, varför det oftare drabbar kvinnor än män, och hitta nya behandlingsmetoder.

 

Den som drabbas av UMS får symptom som ångest, sömn- och minnessvårigheter och får ofta ont i hjärttrakten. Hittills har forskningen om orsakerna till UMS kretsat kring stresshormon som cortisol och kring störningar i binjurarna.

Men det finns inte forskning om hur hjärnans signalsystem hänger ihop med utmattningssyndromet. Det ska nu forskare vid Huddinge Universitetssjukhus ta reda på.

Nya behandlingsmetoder

Forskarna ska försöka ta reda på hur det kommer sig att fler kvinnor än män drabbas av sjukdomen och de ska också utveckla nya behandlingsmetoder.

Patienterna i detta Afa-projekt projekt kommer att vara personer som upplevt stress i arbetet som lett till sjukskrivning i minst sex månader. Patienterna ska rekryteras från Stressforskningsinstitutet vid Stockholms Universitet.

Projektledare är Ivanka Savic-Berglund, docent och överläkare vid neurologiska kliniken vid Huddinge Universitetssjukhus.  Hon är neurolog och har studerat skillnader mellan mäns och kvinnors hjärnor, framför allt när det gäller de limbiska strukturerna, den delen av hjärnan som styr
våra känslor och drifter.

 

Anna Holmgren