Den sociala och organisatoriska arbetsmiljön måste planeras vid robotisering, menar Monica Kaltenbrunner på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak.

– Våra forskare tar ett brett grepp

Fyra frågor till…
… forskaren och processledaren Monica Kaltenbrunner på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, om en pågående kunskapssammanställning om AI, robotisering och arbetsmiljö.

 1. Varför kommer en kunskapssammanställning om AI och robotisering kopplat till arbetsmiljö just nu?
  –  Den här sammanställningen är inte kopplad till något regeringsuppdrag, utan har kommit till på myndighetens eget initiativ. Vi ser att AI kommer på bred front nu, särskilt inom industrin, och att det ser ut att fattas kunskap om just arbetsmiljöperspektivet.
 2. Vad hoppas ni få fram, om det nu inte finns så mycket forskning?
  – Våra forskare tar ett brett grepp, och ska även intervjua personer kopplade till AI och arbetsmiljö. Vi hittar troligen en del, men också peka på vilka kunskapsluckor som finns. Tanken med sammanställningen är ändå att den ska kunna vägleda både fackliga och arbetsgivare utifrån kunskapsläget idag.
 3. Tar du med något från din egen forskning in i det här arbetet?
  – Ja, jag forskar om lean i primärvården, och jag slås av hur viktigt det är att implementeringen av nya system sker på ett bra sätt. Att anställda är delaktiga i processen höjer ju möjligheten till framgång avsevärt. Det är samma sak med AI. Ledningen måste i förväg fundera kring till exempel: hur kommer de anställda att ta emot det här? Hur förändras deras arbetsmiljö? Hur kan vi göra medarbetarna delaktiga?
 4. Kan du nämna något exempel med arbetsmiljörisker du ser med Industri 4.0
  – Ett exempel handlar om den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. På ett lager hade en medarbetares samtliga kolleger bytts ut mot robotar. Det är klart att arbetet förenklades avsevärt, men det kan också uppstå risker. Hur fungerar det sociala stödet utan kolleger? Är arbetet fortfarande stimulerande för medarbetaren? Sådana frågor måste också beaktas så att fokus inte bara ligger på vilka besparingar robotar medför. 

Enikö Arnell-Szurkos