Var tredje barnmorska utbränd av jobbet

Var tredje barnmorska är på väg att bli utbränd och lika många funderar på att lämna yrket. Det visar ny forskning av Ingegerd Hildingsson, barnmorska och professor i omvårdnad vid Mittuniversitetet. Mest utsatta är unga barnmorskor med få år i yrket.

Charlotta Ek är barnmorska vid förlossningskliniken vid Östra sjukhuset i Göteborg och har inte haft många ”normala” arbetspass sedan semestern.

– Patientrycket är högt och när det klumpar ihop sig hinner vi varken äta lunch eller ta rast. Med tiden tappar man proportionerna och glömmer hur det borde vara. En lugn dag på jobbet betyder numera att alla har fått äta lunch. Utan att flertalet av oss arbetat många dubbelpass skulle sommarbemanningen aldrig gått ihop.

 

Anmälde till Arbetsmiljöverket

För att komma tillrätta med den ansträngda arbetssituationen har avdelningen tillsammans med Läkarförbundet gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket. Från förlossningsenheterna tog man bland annat upp problem med långa pass, övertid och hög arbetsbelastning.

Arbetsmiljöverket svarade med att ålägga sjukhuset en rad åtgärder för att säkra en god arbetsmiljö. Sedan dess har sjukhusledningen bland annat tillsatt en rastavlösare och infört dagliga koordineringssamtal mellan olika enheter och sjukhus. I november kommer verket tillbaka för att utvärdera.

 

Nu får det vara nog!

Barnmorskornas arbetssituation har uppmärksammats stort sedan Svenska Barnmorskeförbundets ordförande Ingela Wiklund skrev i tidskriften Jordemodern om det ”otacksamma” arbetet som koordinator på en förlossningsklinik under sommaren. Texten avslutades med uppropet ”Nu får det vara nog!” vilket inspirerade barnmorskor i Stockholm att bilda den slutna Facebookgruppen Nu är det nog. Sedan dess har uppropet spridit sig över landet och gruppen omfattar i dag – ett år senare – 1 347 barnmorskor och andra som vill diskutera arbetsmiljö och förutsättningar för en god och säker vård.

 

Forskning stöder barnmorskornas upprop

Att barnmorskornas arbetsmiljö är hårt ansträngd visar också resultaten av Ingegerd Hildingssons nya enkätstudie baserad på ett utskick till tusen slumpmässigt utvalda medlemmar i Svenska barnmorskeförbundet. Frågorna ställdes före den mediala uppmärksamheten och barnmorskorna är verksamma över hela landet.

Med hjälp av ett frågeformulär har barnmorskor skattat tecken på utbrändhet enligt mätinstrumentet Copenhagen Burnout Inventory (CBI). Av de cirka hälften som svarade visade en tredjedel (184) tecken på utbrändhet, varav en stor andel på grund av arbetet med patienterna. Ett svar som förvånade Ingegerd Hildingsson:

– Den klientrelaterade utbrändheten var högre än vad som vanligtvis rapporteras i andra studier som använt samma instrument. När det gäller utbrändheten var ökad stress och bristande resurser den starkaste förklaringsfaktorn.

Studien visar också att barnmorskor som inte fyllt 40 år och de som har jobbat färre än tio år i yrket upplever mer press än äldre med längre erfarenhet.

 

Kärleksfulla möten ger kraft att orka

Bland dem som svarade på enkäten hade en tredjedel övervägt att lämna yrket. Några orsaker var brist på personal och resurser och stress som kan kopplas till utbrändhet. Andra orsaker var konflikter med arbetskamrater eller chefer, och oro för framtiden och den egna hälsan.

Barnmorskan Charlotta Ek känner sig personligen inte utbränd, men hon är ofta trött, frustrerad och ledsen över att inte kunna ge den vård hon är utbildad för. På sikt ger det skav i själen.

– Som det ser ut nu kan jag varken arbeta enligt min etiska yrkeskod eller vetenskapligt. All känd forskning visar att kontinuerligt stöd har stor betydelse för att kvinnor föder komplikationsfritt och har en positiv upplevelse. De få dagar jag tillåts arbeta som sig bör, får jag kraft av alla förtroliga och kärleksfulla möten. Men när jag är riktigt trött brukar min 16-åriga dotter säga ”men mamma, det är bara ett jobb, eller?”

 

Birgita Klepke

 

Artikeln har tidigare publicerats på webbplatsen Suntliv.nu