Utvecklar webbtjänst mot stressen

Logga in, klicka ‒ och öka ditt lugn. Ett aktuellt forskningsprojekt har målet att producera ett webbaserat e-hälsoprogram, som ska hjälpa stressade att ändra sina beteenden.

 

‒ För mig handlar det om att spara på människan, säger fysioterapeuten (sjukgymnasten) Caroline Eklund som forskar vid Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola, med stöd från AFA Försäkring.

Nästan var fjärde arbetstagare i Europa uppger att deras jobb gör dem stressade, och mer än 50 procent av alla förlorade arbetsdagar antas bero på stress, enligt siffror från Prevent.

‒ Stress kan vara början till utbrändhet. Sjukskrivningar drabbar både arbetsgivaren, samhället och den enskilda människan, säger forskaren.

Program på webben

Teamet på högskolan håller på att utveckla ett webbaserat program som ska hjälpa stressdrabbade att förändra sina beteenden.

‒ Spänningshuvudvärk, till exempel, kan bero på stress i arbetet. När det har rasat in 150 mejl efter helgen så åker kanske axlarna upp till öronen.

Alla är inte medvetna om vad som orsakar deras besvär, och alla vill inte eller hinner inte söka vård. Men många i yrkesför ålder är i dag vana vid att söka information och hjälp på nätet, resonerar Caroline Eklund.

Föreslår åtgärder

E-hälsoprogrammet ska hjälpa den drabbade att identifiera vad som händer och föreslå åtgärder.

‒ Inom beteendemedicinen, som vi jobbar med, är det centralt att analysera vad som utlöser stressen, vilka fysiska och psykiska förutsättningar man har, och vilka konsekvenser det får för var och en.

Idén är att programmet ska fungera som skräddarsytt. Den som loggar in får frågor som leder varje person till rätt verktyg. Det kan handla om avspänningsövningar, metoder för känslokontroll, träning i att kommunicera med andra människor eller förändrad livsstil med bättre sömn och mer motion.

‒ Det är metoder som är effektiva vid stresshantering enligt andra studier, säger Caroline Eklund.

Feedback med sms

Forskarna vill också lägga in funktioner för återkoppling. Automatiskt genererade påminnelser som skickas i mobiltelefonen har till exempel visat sig effektiva.

Ett första filter i programmet ska sortera ut dem som egentligen är för sjuka för att komma ifråga för ett e-hälsoprogram. Upplevd stress kan i realiteten handla om depression eller ångest. Programmet kommer att ta några veckor att genomföra, så patienten måste vara motiverad för självhantering. Ingen människa är inblandad i andra änden, endast datorsystem.

Caroline Eklund är fysioterapeut med beteendemedicinsk inriktning och samarbetar tvärvetenskapligt med forskare inom fysioterapi, beteendeförändring, stress och informationsdesign. Gruppen hoppas kunna börja testa en första version efter sommaren, till en början via arbetsgivare och kanske så småningom göra det tillgängligt för alla via nätet.

Organisationen

Ändra jobbet?

Om stressen beror på arbetssituationen, borde man inte ändra där istället för att söka individuella förklaringar?

‒ Jo, den frågan brottas vi med. Det kommer att finnas något i programmet som gör användaren uppmärksam på att det inte alltid är en själv det är fel på. Men vi har valt att rikta in oss på individen och hoppas att andra kommer att titta på organisationsnivån, säger Caroline Eklund.

Hälsosajterna på webben har blivit allt fler. När Sveriges kommuner och landsting härom året skannade området hittade man över 300 exempel. E-hälsoprogram har visat sig fungera bland annat mot panikångest, depressioner och fobier.

 

 

Roland Cox

 

Denna artikel publiceras också i nummer
1-2104 av Användbart med tema psykosocial arbetsmiljö. Tidningen kommer
ut den 15 april och finns då att ladda ner här på hemsidan.