Utbildning ska lösa konflikter

Längst bak i bussen sitter ett gäng ungdomar som väsnas och dricker öl. När ytterligare en av dem tänder en cigarrett går en äldre dam fram till föraren.

– De röker där bak, kan ni inte säga till dem? säger hon.

– Släck cigaretterna! Och stig av på nästa hållplats, säger bussföraren i högtalaren till de unga, som glatt struntar i honom.

Föraren stannar bussen, ungdomarna fnissar. Vad ska han göra nu? Lämnar han sin plats och går längst bak i bussen finns det ingen videodokumentation och inga bevis på vad som händer. Läs mer i Konflikttipsaren!

 

Tio filmer om konflikter

Det här är en scen i en film i Prevents utbildning ”Konflikthantering för bussförare”. Där ingår bland annat tiovideofilmer med konfliktfyllda situationer, som bussförare kan råka ut för i sitt arbete.

– Syftet är inte att visa vad som är rätt eller fel, utan att det ska bli en diskussion mellan kollegorna hur de bemöter en konflikt, sade projektledaren Charlott Wikholm från Prevent på Världsdagen för arbetsmiljö 2011.

– Vissa förare råkar in i konflikter, men inte andra. Det bussföraren gör kan eskalera en kon!ikt eller göra att situationen går åt rätt håll.

I det här förebyggande projektet, som finansierats av AFA Försäkring, har Prevent har utbildat 185 handledare i konflikthantering. De har i sin tur utbildat 7 000 bussförare. Läs mer om projektet här

 

Väktare utsatta för våld

Väktare är den yrkesgrupp som är mest utsatt av alla för våld.

– Våra väktare träffar dagligen påverkade personer och psykiskt sjuka, till exempel i lokaltrafiken och i gallerior, sade Patrik Strandberg, chef för Inspira Bevakning, som har cirka hundra anställda väktare.

Väktarnas arbete är intensivt och stressigt. Vad som helst kan hända under en arbetsdag, det kan vara allt från en lös kamphund till sjukdomsfall.

– För oss som arbetsgivare är det viktigt att göra riskbedömningar, och att rekrytera rätt personer.

Väktare måste ständigt vara beredda på att möta konflikter.

– Det är en stor utmaning att både ha empatisk förmåga och samtidigt kunna ta fram en krigisk färdighet sade Patrik Strandberg.

 

Ständig riskbedömning

I sitt arbete måste väktarna ständigt bära skyddsväst, batong, handfängsel och skyddsskor, även om det känns obekvämt.

– Tillsammans med skyddsombudet gör vi en riskbedömning av varje objekt vi ska bevaka, sade Andreas Gill, arbetsledare på Inspira Bevakning, som fått en utmärkelse för att han bidragit till en säkrare arbetsmiljö.

– Det är viktigt att väktarna vågar säga ifrån när de känner att de inte kan hantera sitt arbete. Vi uppmanar dem att prata om varje händelse några minuter. Vi ger dem en snabb uppföljning och visar att vi bryr oss, i samarbete med företagshälsovården, sade han.

 

Kurser om hot och våld på jobbet

Prevent har gjort flera utbildningar om våld och hot. I Prevents kurskatalog finns mer information om utbildningarna Hantera hot och våld i arbetslivet, Personkonflikter på jobbet, Psykisk första hjälp vid arbetsolyckor, samt en skrift om hot och våld mot yrkesförare. Gratis är Preventkurserna Din arbetsplats i handeln och nätplatsen battrevardag.nu, som är en skräddarsydd utbildning för anställda på hotell och restauranger. Gratis är också webbutbildningen Säker i butik som har lärt 62 000 handelsanställda hur de kan göra sin butik säkrare.