68 taxirån polisanmäldes i Sverige under år 2009. Foto: Glauco Aio

Hot och våld i jobbet drabbar ofta kvinnor

Väktare, busschaufförer, butiksbiträden, spärrvakter, servitriser, socialassistenter och vårdpersonal är de yrken som är mest utsatta för våld och hot. De flesta som drabbas i dessa yrken är kvinnor.

– Enligt statistiken ska kvinnor vara mer rädda för att gå till jobbet och män ska vara mer rädda för att gå ut på gatan, sade kriminologen Sofia Wikman. Hon talade på Världsdagen för arbetsmiljö som anordnades av ILOkommittén och Arbetsmiljöverket på Rosenbad i Stockhom den 28 april.

 

Sofia Wikman är doktorand och en av författarna till Arbetsmiljöverkets rapport : Våld i arbetslivet – en kriminologisk kunskapsöversikt, (Rapport 2010:4) Övriga författare är Felipe Estrada och Anders Nilsson vid kriminologiska institutionen på Stockholms Universitet.

Kraftigt ökat arbetsvåld

Deras översikt visar att våldet i arbetslivet har ökat kraftigt, till skillnad från gatuvåld och våld i hemmet, som är ganska stabilt. Det var under 1980-talet som våldet började öka på arbetsplatserna för att plana ut på 2000-talet. De som arbetar ensamma och de som har visstidsanställda ärsärskilt utsatta, enligt ILO.

En tydlig ökning har skett av butiksrån, som har ökat kraftigt ända sedan 1975. Rånrisken är särskilt hög i butiker, men risk för våld och hot finns i många verksamheter: de som hanterar kontanter, har ensamarbete, har kontakt med människor med hjälpbehov och har öppet kvälls- och nattetid.

Exempel är post, värdetransporter, taxichaufförer och bussförare, städare, vårdare, reparatörer och personliga assistenter. Riskfaktorer kan också finnas i fysisk utformning, arbetsledning och företagskultur.

Det är inte bara individen, som drabbas av skada, stress, sjukdom och ekonomisk förlust. Även företaget blir lidande av minskad lönsamhet, stress, ökande frånvaro och ytterligare våld om inget görs.

Men våldet går att förebygga. Hot och våld uppstår sällan ur tomma intet, utan förebådas av varningssignaler, som klagomål eller trakasserier och en organisation, som inte reagerar på dessa signaler.

Det gäller att förebygga

Om chefer och anställda vill förebygga hot och våld gäller det att skapa en trygg arbetsmiljö. Tillit är en nyckelfaktor för att förebygga våld visar forskningen. Det minskar låsningar och rädsla, som annars är en grogrund för våld. Öppenhet och förtroendefullt samarbete på jobbet ökar till exempel chansen att ledningen får höra talas om missförhållanden.

–Det som krävs för att få säkrare arbetsplatser är att arbetsgivaren i förväg går igenom arbetet och riskbedömer det. Det handlar om att tänka efter om det verkligen är nödvändigt att arbeta ensam, att gå igenom lokalerna och se om de går att låsa, kolla om det finns värdesaker i verksamheten, sade Sofia Wikholm.

Att förebygga våld är ett långsiktigt arbete och insatserna gäller både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Då behövs ett systemperspektiv och att företaget och samhället inte bara lägger allt ansvar på offret och den enskilde förövaren.

En god säkerhetskultur

Helt säkra system finns inte. Säkerhet kan bara skapas genom människor, som i sitt yrke lär sig att hantera risker. För att förebygga olyckor och brott behövs en god säkerhetskultur på företaget där man är medveten om risker i arbetet, liksom att de anställda belönas för att de är beredd att rapportera misstag och tillbud.

I den goda säkerhetskulturen har skyddsombuden en viktig uppgift för att förebygga hot och våld.

–Vi har studerat arbetsskadeanmälningarnas åtgärdsruta. När skyddsombud varit med och gjort anmälan vidtas mer omfattande och långsiktiga åtgärder, sade Sofia Wikman.

Färre butiksrån 2010

Under 2010 minskade butiksrånen med 22 procent, totalt rånades 905 butiker runt om i landet. Det är ett trendbrott i rätt riktning med tanke på utvecklingen som varit de senaste åren. År 2008 begicks 1009 rån och år 2009 rånades 1154 butiker.

–Det var en mycket bekymmersam utveckling som ledde till att Svensk Handels styrelse initierade projektet Stoppa butiksrånen. Sedan augusti 2009 har Stoppa butiksrånen varit en prioriterad fråga och vi kan nu konstatera att arbetet har gett resultat, säger Magnus Kroon, säkerhetschef på Svensk Handel.

 

Anna Holmgren