Omslagslayout: Francisco Ortega, Omslagsbild: Martine Castoriano.

Stora utmaningar för unga

En stor grupp unga går ur gymnasiet med ofullständiga betyg. Psykisk ohälsa blir allt vanligare, samtidigt som arbetsmarknaden förändras. Sammantaget finns stora utmaningar för unga i arbetslivet. Antologin “Unga inför arbetslivet” handlar om dessa.

Professor Kenneth Abrahamsson medverkar i boken med ett kapitel om framtidens arbetsliv för unga. Där diskuterar han bland annat de ungas förändrade villkor, och hur strategier för livslångt lärande kan minska risken för återvändsgränder i utbildnings- och yrkesval.

–  Arbetsmarknaden förändras väldigt snabbt. Snabbare än individer hinner följas med. Hur tar man klivet om man befinner sig i ett område som är på väg ut?, säger Kenneth Abrahamsson

Unga har sämre arbetsmiljö

Kenneth Abrahamsson
Kenneth Abrahamsson
Foto: Jakob Abrahamssom

En utmaning för unga i dagens arbetsliv är den långa etableringstiden på arbetsmarknaden. Idag dröjer det till omkring 25-årsåldern innan en arbetstagare etablerat sig. I stället är det tillfälliga anställningar och social otrygghet som gäller. En sådan utveckling kan påverka arbetsmiljön för de unga.

– De kan hamna i något slags prekariat. Och statistik för unga i arbetslivet visar att de har sämre arbetsmiljö. Mer stress och tunga lyft, oklara arbetsförhållanden, säger Kenneth Abrahamsson, som är docent i pedagogik och adjungerad professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

De övriga författarna bakom antologin är bland annat forskare i ekonomisk historia, statistik och socialt arbete.

Boken är ingen handbok, utan är tänkt att ge en överblick av aktuell forskning.

– Den riktar sig till personer som jobbar med HR, eller socialsekreterare som möter personer som har svårt att komma in i arbetslivet, säger Kenneth Abrahamsson. 

“Unga inför arbetslivet” har tagits fram av temagruppen Unga i arbetslivet, ett nationellt projekt som drivs av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och finansieras av Europeiska socialfonden (ESF). Redaktörer för boken är Jonas Olofsson och Fredrik Wikström.

Nils Otto