Petter Gustavsson ‒ En organisation har mycket att vinna på att de nya känner att de landar bra, säger Petter Gustavsson som leder ett projekt om ”onboarding”. Foto: Roland Cox

Bra introduktion för unga kan hindra utbrändhet

Den tid då en människa träder in i yrkeslivet kan vara den mest påfrestande av alla livsskeden. Bristfällig introduktion i första jobbet kan orsaka en utbrändhetsspiral.

Det menar forskare på Karolinska Institutet, ledda av Petter Gustavsson, professor i psykologi. Nu utvecklar de verktyg som kan ge en bättre start.

‒ Vi är preventionsforskare, kan man säga. Vi beforskar hur problemen kan förebyggas, säger Petter Gustavsson vid Institutionen för klinisk neurovetenskap i Solna.

Teamet på Karolinska Institutet, KI, har studerat orsaker till utbrändhet i ett par decennier och i ett aktuellt projekt följt hur 250 lärare, socionomer, läkare, poliser, sjuksköterskor, jurister och officerare introducerades i jobb.

Nyligen fick man pengar för att följa nyutbildade ingenjörer och ekonomer, och även hantverkare från gymnasiet som kommer in i ett lärlingsskap.

De ska följas vecka för vecka från slutet av utbildningen och den första tiden på jobbet. Det vanliga är annars att forskare kommer in i efterhand.

Minns själv

Petter Gustavsson minns själv hur det var när han nydisputerad fick flytta till en ny stad, lämnade vännerna för en ny arbetsplats där en del tyckte att han var alldeles för ung. Dessutom vantrivdes familjen på nya orten.

‒ Jag reagerade som många andra nya, jag ökade ambitionerna och insatserna för att bli accepterad. Det är en ganska vanlig grogrund för utbrändhet, säger han.

Att komma ut med ambitioner att göra gott men mötas av för högra krav, en dåligt fungerande arbetsplats, barriärer mellan kolleger, det kan utlösa en kris som skapar ohälsa.

Ensam och osäker

‒ Man kan känna sig vara ensam, vara under utvärdering. Man kan vara osäker på vad man kan fråga om utan att bli stämplad som idiot, säger Petter Gustavsson.

Kolleger kan tycka att den nya inte verkar ha lärt sig så mycket på sin utbildning och förstår kanske inte det unika i de egna arbetssätten.

Petter Gustavsson berättar om en nyanställd som berättat att hen inte fick sitta tillsammans med sitt team. De tyckte inte att hen var mogen för det.

Påfrestande period

Till råga på dessa påfrestningar så kanske man har flyttat till en ny ort och mist kontakten med vänner. Betydelsefulla mor- eller farföräldrar kan falla ifrån vid den här tiden i livet.

Sammantaget kan åldern 18-29 år vara en av livets mest påfrestande perioder, menar Petter Gustavsson.

‒ Med en bra start kan jobbet visserligen innebära utmaningar men ändå leda till en positiv upplevelse av att ha klarat av det.

Risken är annars ohälsa eller att den nyanställda flyttar på sig efter en kort tid. Vilket är dålig personalekonomi.

‒ En amerikansk undersökning visade att de mest framgångsrika företagen oftare hade satsat mer på mottagandet, säger han.

Missade bitar

Introduktion och trainee-program för att integrera de nya ‒ det som forskarna kallar onboarding ‒ har utvecklats under ett halvsekel. Insiktsfulla företag har program för mottagande. Ofta är de inriktade på lärande, säkerhet och kompetens, men missar ibland socialisering och återhämtning.

Petter Gustavsson understryker hur viktigt det är att bli sedd, att känna förtroende och acceptans från arbetskamrater och chefer.

‒ Fikastunder kan vara viktiga för att bygga relationer. De kan vara en plåga också, om man får för mycket fokus och känner att man blir bedömd.

Våga fråga

Forskaren understryker vikten av att chef och arbetskamrater ser vad den nya brottas med och visar att man finns där och svarar på frågor.

‒ Det hjälper att få höra att det är svårt för alla i början, så att känslorna av ensamhet och osäkerhet normaliseras.

Psykologerna från KI har i tidigare studier erbjudit nyanställda samtal där de tränats i att identifiera situationer i jobbet som triggar flyktinstinkter och öva på att istället våga vara sårbara, ta ett steg framåt och ställa ”dumma” frågor.

Internat och mejl

Mejlkontakt redan innan tillträdet, internat tillsammans med de nya, mentorskap, lärlingsår och handledning är andra metoder.

Hans intryck är att privata företag ofta är bättre på mottagande än i offentlig sektor.

‒ De har förstått konkurrensfördelarna med att ha det på plats. Om ryktet går att man blir väl mottagen så får företaget fler sökande.

Inom exempelvis vården kan nedskärningar ha tunnat ut stödet till de nya. Tidigare fanns det kanske mer tid för inofficiella lärlingsskap, resonerar professorn.

Forskarna på KI ska även ha en kritisk blick på att den nyanställde själv kanske inte uppfattar sin omgivning på ett klart sätt, och undersöka hur kollegerna som tar emot de nya agerar och tänker.

Projektet finansieras av AFA Försäkring och pågår 2019-2021.

Roland Cox

Fakta

Tre råd till arbetsplatsen

  1. Förbered mottagandet. Sätt mål för hur de nya introduceras.
  2. Skapa aktiviteter för att lära känna varandra.
  3. Skapa en bra lärandemiljö för den första perioden av intensivt lärande.