Webbplatsen Allt om städ innehåller en rad filmer som visar hur man steg för steg kan förbättra arbetsmiljön för städare. Foto: Bengt Alm

Sex bra verktyg för småföretag

Ann-Beth Antonsson har lagt ner mycket tid på att så konkret som möjligt visa hur man kan undanröja risker i arbetsmiljön. Här följer sex exempel på hennes och kollegornas goda råd till småföretag som vill förbättra sin arbetsmiljö.

Allt om städ

Webbplatsen Allt om städ innehåller konkret information i en rad filmer som visar hur man steg för steg kan förbättra arbetsmiljön för städare. Webbplatsen riktar sig till alla inom städbranschen – skyddsombud, anställda, arbetsgivare och arbetsledare – samt till företagshälsovården. Webbplatsen är konstruerad av Ann-Beth Antonsson och Lisa Schmidt.

Checklistor på Prevent

Ann-Beth Antonsson och hennes kollegor har medverkat med en lång rad checklistor som finns på Prevents hemsida. De är till stöd för att undersöka arbetsmiljön, riskbedöma den och följa upp åtgärder.

– Checklistorna är fortfarande de av mina råd som når ut bäst till småföretag och hör till de mest besökta delarna av Prevents hemsida, säger Ann-Beth Antonsson. Det finns branschanpassade checklistor på en rad områden som till exempel arbetsplatsens utformning och psykosocial arbetsmiljö. Aktuellt just nu är en checklista om Corona och Covid 19.

KemiRisk och KemiGuiden

KemiRisk är ett webb verktyg till stöd för småföretag när de ska bedöma kemiska arbetsmiljörisker. Verktyget har utvecklats av Ann-Beth Antonsson, Maria Vigren och Bo Sahlberg på IVL. KemiRisk kan man nå via KemiGuiden, som utvecklats av Ann-Beth Antonsson och Eliana Alvarez. Med hjälp av KemiGuiden kan framför allt småföretag förbättra säkerheten och minska de kemiska hälsoriskerna. KemiGuiden visar vad man kan göra för att leva upp till gällande lagar och regler inom kemiområdet.

Kvartsdamm – referensmätningar

En del arbetsmiljöproblem är väldigt specifika för en bransch. Ett exempel är arbete med kvartsdamm, som förekommer både på små och stora arbetsplatser inom byggindustrin. Vitsen med referensmätningar av kvartsdamm är att byggföretag kan använda dem utan att själva behöva mäta dammhalten. Rapporterna med referensmätningar ger också råd om enkla regler bland annat om vilka åtgärder som behövs vid olika arbetsmoment och vid vilka arbetsmoment dessa åtgärder inte räcker, utan där man måste ha andnings skydd.

Ett par exempel: Verktyg för användning av referensmätningar inom betongindustrin av Ann-Beth Antonsson, Bo Sahlberg och Willem Duis. Referensmätningar för kvartsexponering vid ROT-arbeten inom byggindustrin av Ann-Beth Antonsson och Bo Sahlberg.

Svetsa rätt

Webbplatsen Svetsa rätt ger tips och råd för säker och proffsig svetsning. Fokus ligger på manuell svetsning på fasta arbetsplatser, men sajten handlar också om automatsvetsning. Mycket av innehållet gäller också tillfälliga arbetsplatser. Webbplatsen har konstruerats av Ann-Beth Antonsson, Pär Fjällström och Bengt Christensson. Svetsa rätt ges ut av IVL.

Vatten- och avloppsverk

Webbplatsen ArbetsmiljoVA handlar om arbetsmiljön inom vatten- och avloppsverk, som ofta kan var besvärlig och ibland farlig. Sidan riktar sig till olika yrkesgrupper på VA-verk och ger tips och råd om vad de kan göra för att bidra till en säker och bra arbetsmiljö. Sidan är gjord av Eliana Alvarez och AnnBeth Antonsson. Den ges ut av IVL. Samarbetspartner och delfinansiär vid utvecklingen var Svenskt Vatten.

Anna Holmgren