Håltagare

Så får man företagen att agera själva

För att småföretag ska lyckas med sitt systematiska arbetsmiljöarbete, Sam, måste de hitta sina egna drivkrafter. Då är det till stor hjälp om företagshälsan, arbetsmiljöinspektionen och andra externa aktörer frågar och lyssnar mer.

Och så har det inte alltid sett ut, konstaterar forskarna bakom rapporten med det långa namnet: ”Systematiskt arbetsmiljöarbete i småföretag ‒ vad kan externa aktörer som regionala skyddsombud och företagshälsovård göra för att få Sam att fungera?”

”Polis”

Rapporten från Svenska Miljöinstitutet, IVL, kom redan för 16 år sedan men är aktuell ännu. Den pekar på hur externa aktörer tidigare främst arbetat med den fysiska arbetsmiljön och föreslagit tekniska åtgärder för olika problem. De har ofta agerat som ”polis” eller som ”agitator” och pekat på regler och krav.

För att Sam ska fungera behöver företagen själva inse hur de behöver arbeta för att verksamheten ska bli hälsosam och framgångsrik, anser forskarna och skriver:

”Den externa aktören leder då samtalet med företaget genom att ställa frågor, i första hand om företagets verksamhet, och framförallt genom att lyssna på vad personerna på företaget har att berätta.”

Egen drivkraft

Detta gör företaget mer motiverat och förstärker de egna drivkrafterna, anser forskarna. Nackdelen är att arbetssättet kräver utbildning av aktörerna och att det kan vara mer tidskrävande.

Projektet gjordes bland företag i Uppland. En bieffekt blev att företagshälsans personal, arbetsmiljöinspektörer, regionala skyddsombud och andra externa konsulter fick träffas i nätverk. De kände sig stärkta i sina roller, de lärde av varandra, de kunde ventilera påfrestande företagskontakter och kunde jämföra erfarenheter sinsemellan.

Det var dåvarande Rådet för arbetslivsforskning som tillsammans med Vinnova stödde forskningsprojektet. Rapporten skrevs av Lena Birgersdotter, Lisa Schmidt och Ann-Beth Antonsson.

Roland Cox