Vibrametern testas av Magnus Sköldbäck och Per Blomqusit

Runstenen – företagshälsa som samverkar med forskare

Företagshälsovården Runstenen i Malmö är en branschhälsa som ökar det förebyggande arbetet bland sina kunder, har närkontakt med kunderna och utför alltmer av sin service ute på arbetsplatserna.

– Vi har saknat en vardagskoppling till den forskning som berör oss, säger verksamhetschef Magnus Sköldbäck. Den har vi fått i samarbetet med Arbets- och miljömedicin i Lund och deras forskning om vibration och buller i projektet Verktygslådan.

 

Vägen till Företagshälsovården Runstenen är fylld av motorvägar, ringvägar, bilfirmor, verkstäder och massor av industrimark.

En avvikande granne är travbanan, för vi är på Jägersro.

Det gamla namnet Motorhälsan, som finns med som ett gemensamt branschnamn med kollegor i Göteborg och Stockholm, säger mer om verkligheten i omgivande miljö.

– Granne med några av sina kunder, mitt i smeten, där vill vi på Runstenen vara, säger Magnus Sköldbäck, som är verksamhetsledare och ergonom.Så går vi förbi receptionen och stannar upp hos kollegan Per Blomquist som visar upp ett nytt instrument för handkraft, en vibrometer, innan vi landar i Magnus Sköldbäcks rum.

En bil fylld med företagshälsovård

Magnus Sköldbäck tar direkt upp ett problem för företagshälsovården: att fånga upp och använda sig av nya vetenskapliga rön. Om man väl hittar en metod för exempelvis riskanalys, så kan man ibland inte använda den för att den inte är testad i praktiken, menar han.

Ett sätt att lösa det är att samverka med forskning, och därför har Runstenen gått in i projektet Verktygslådan där Arbets- och miljömedicin i Lund har studier om vibration och buller. Läs om detta i en separat artikel.

På Runstenen tycker Magnus Sköldbäck och hans kollegor att Verktygslådans metodik är suveränt i sin kombination av praktik och forskning.

– Vi får vad vi önskar, kunskap och metoder till stöd för förebyggande hälsa bland våra kundföretag, ofta med lagstadgat stöd bakom. Bland annat kan vi göra medicinska kontroller av nyanställda, se om de riskerar att skadas mer än normalt, varna dem och följa upp. Samtidigt ger vi de nyanställda en introduktion i arbetsmiljöfrågor på just deras arbetsplats.

– Det ger även spinoffeffekter. Om vi upptäcker någon brist som måste åtgärdas så hämtar vi chefen och tar upp det med dem direkt. Därför är vi allra helst ute på arbetsplatserna och gör vårt jobb, i stället för att plockar hem folk till Runstenen. På så sätt blir vi ett nav mellan anställda, chef, forskning och arbetsmiljöinsatser.

Pratar samma språk

– Fördelen är ju vår kännedom om branscherna, att vi pratar samma språk som kunderna. Det gör att vi blir självskrivna, vi kan ju definiera behoven och lösningarna. Det leder till att vi slipper prisdumpa oss för att möta konkurrensen.

Även denna företagshälsa märkte dock av att statsbidraget togs bort på nittiotalet. Det blev ett tapp i verksamheten och krafttag för att hänga med och gå vidare.

Konkurrensen har ökat i takt med alltfler större rikstäckande företag som Previa och Feel Good.Men där har Runstenen nytta av sitt branschupplägg och man har kunnat behålla all sin kompetens. Andra specialister utöver ergonomen är arbetsmiljöingenjörer, företagssköterskor, företagsläkare. En psykolog medverkar på konsultbasis.

Team

Med dem bygger Runstenen team som arbetar tillsammans med de större frågorna, som psykisk ohälsa, organisation och helhetsgrepp på ergonomin.

– Vi utför en ökande andel förebyggande arbete på alltfler av företagen, säger Magnus Sköldbäck. Vi gör hälsoundersökningar på arbetsgruppen och kan med dem som grund ge stöd till såväl personliga som organisatoriska förändringar.

Organisationen Motorhälsan finns i landets tre stora städer som självständiga enheter, och de samverkar alltmer för att klara konkurrensen mot de stora hälsobolagen. Ett sätt är att utveckla sig tillsammans och bygga upp kompetens på samma nivå, för att kunna ta sig an större företag med spridning över landet.

Ett problem är att företagshälsan enbart ska hantera personer som blir sjuka av sitt arbete (arbetsrelaterade besvär).

Kombination

Men ofta är sjukdomen en kombination av fritid och arbete.

Det kan vara svårt att avgöra för den sjuka, men visar det sig vid besöket på företagshälsan att det enbart är relaterat till fritiden så remitteras personen till sin vårdcentral. Väldigt sällan använder sig vårdcentraler av möjligheten att bredda sin kunskap och remittera till företagshälsan.

– Ibland kommer vi vid sjukskrivning på vårdcentral allt för sent in i rehabiliteringen för att den ska bli lyckad, säger Magnus Sköldbäck. Inte heller företagens sjukförsäkringar, som kan ge snabbare fil in i vården, medför att vi engageras.

Magnus Sköldbäck siar om framtiden för Runstenen. Han tror på ännu fler förebyggande insatser och även ökad organisationsutveckling med chefer och anställda, på kontor och i produktion.

– Och förhoppningsvis har det vuxit fram en tätare och snabbare samverkan med sjukvården.Vi tar oss till Mitsubishi Center Malmö, som säljer Nissan och Mitsubishi, där Magnus ska möta skyddsombudet Micael Ekberg för att prata om en arbetsmiljöstudie på verkstaden.

På vägen dit är det många hej och småsnack, det märks att Magnus hör hemma och trivs här, ute i vardagen hos grannen, i mötet mellan bilreparatörer och företagshälsan med var sina verktygslådor.

 

Torbjörn Uhlin

Fakta

Om Runstenen

– Kunderna finns inom motorbranschen, bilverkstäder, transportföretag, bilförsäljare. Andra nischer är vindkraftföretag och elbranschen där man ökar stadigt.

– Totalt 115 företag är anslutna, med 4 000 anställda. De som köper minst två timmar per anställd och år är medlemmar i föreningen Företagshälsovården Runstenen.

– I föreningsstyrelsen finns chefer från flera företag, och två platser är vikta åt representanter för de anställda.