Fikarast på Tallhöjdens vårdcentral. Foto: Roland Cox

På spaning efter den goda återhämtningen

Mötet med patienter kan vara stimulerande, livgivande ‒ och slitsamt. Riskfaktorerna i vården är kända. Ett forskarteam i Skåne vänder på steken och söker istället friskfaktorerna i arbetet.

Kan man fika sig frisk?

 

Han är inte helt nöjd med den där formuleringen, Ingemar Andersson, biträdande professor i folkhälsovetenskap. Det där om att fika sig frisk fanns som en tillspetsning i ett pressmeddelande.

Men något ligger det i det. Forskarna vill hitta skarpa åtgärder som kan stärka den återhämtning som sker under arbetsdagen.

‒ Fikat är betydelsefullt, att gå ifrån, ta en paus, prata om jobb och annat. Fikat är inte den viktigaste faktorn men kan vara en pusselbit, säger Ingemar Andersson.

Han finns på Högskolan Kristianstad som i detta projekt samarbetar med Lunds universitet och Region Skåne. Inte mindre än 26 vårdcentraler i nordöstra Skåne ingår i studien som fått treårigt stöd från AFA Försäkring.

‒ Vårdjobb kan skapa tillfredsställelse, men det kan också dränera en på energi att hela tiden ha samtal, känna empati och gå in i andra människors liv, säger Ingemar Andersson.

Telefontid stressar

Stress inom vården ökar, gör anställda sjuka och får erfarna att säga upp sig. Bodil Heijbel, specialistläkare inom smärtlindring och allmänmedicin, deltar i forskargruppen. Hon jobbar nu med att samla in material.

Hon berättar bland annat att sköterskorna sitter mycket i telefonmottagning, ska ge råd och göra snabba avgöranden om att boka skötersketid eller läkartid.

‒ Det kan vara väldigt pressande. En ny stressfaktor är att det ska mätas hur länge patienterna får vänta i kö. Nu kan sköterskan sitta och prata med en patient  och samtidigt se att det är 25 till på vänt, säger hon.

Krav på antal

Det finns också krav på hur många patienter som passerar en läkare eller sjukgymnast under en dag.

‒ Det tar de upp på varje vårdcentral som en stressfaktor, berättar Bodil Heijbel som tillsammans med en doktorand under hösten intervjuar grupper av anställda vid nio vårdcentraler.

‒ Från styrande håll så är man i och för sig intresserad av kvalitet, men man trycker på kvantitet. Det innebär stress.

Det hälsobringande

Så vad är det då som gör att personal trots pressen oftast håller sig friska och gillar att gå till jobbet? Vad är det som är ”salutogent”, alltså hälsobringande?

‒ Vad som ger återhämtning på fritiden vet man ganska väl, men återhämtning i arbetet är inte särskilt väl beforskat, säger Bodil Heijbel.

Underlaget till den nya studien är en enkät som gjordes förra året bland drygt 500 anställda vid vårdcentralerna i nordöstra Skåne.

‒ En stor fördel med det är att vi får ett material underifrån, från medarbetarna själva.

Balans

Enkäten visade på främst tre viktiga hälsofaktorer: Återhämtning, balans och positiva upplevelser.

Intervjuerna i fokusgrupper ska bland annat ge exempel på vad som skapar återhämtning.

‒ Det kan vara enkla saker som att ta paus, att djupandas, resa sig från stolen, köra någon enkel rörelseövning och att fika tillsammans, säger Bodil Heijbel som arbetat i vården i nära 40 år.

Balans handlar om att få arbetsliv och privatliv att harmoniera. Under etiketten ”positiva upplevelser” finns allt som får de anställda att känna glädje i jobbet ‒ lagom utmaningar, meningsfulla och utvecklande uppgifter.

‒ Att man får utföra de arbetsuppgifter som man är utbildad för, säger Bodil Heijbel.

Smånöjen som att visa varandra knasiga klipp i mobiltelefonen kan locka tanken åt ett helt annat håll och lätta på trycket en stund.

‒ Det är viktigt att få skoja och skratta tillsammans med arbetskamraterna ibland.

Positivt buffrar

Ingemar Andersson:

‒ Den positiva upplevelsen buffrar belastningen och gör att man tål mer.

Bra chef lyssnar

Att det finns kommunikation och är högt i tak är också viktigt för en positiv jobbupplevelse, menar Bodil Heijbel. Och att det finns en demokratisk chef.

Inkännande

‒ En bra chef är inkännande, bekräftande, försöker hitta lösningar, ger återkoppling.

Hon påpekar att det finns en hel del ensamarbete på vårdcentraler, både för läkare, sjukgymnaster och andra. En hälsobringade faktor är därför att det finns en ”överlappning”, menar hon.

‒ På vårdcentraler där man upplever att man har det bra, där överlappar man ofta varandras arbetsuppgifter. Om alla har en bredd i kunskaper så kan man samarbeta mer. Om inte jag hinner så finns det någon annan som kan ta vid. Det ger en trygghet som minskar stressen.

Variation ger vila

Ingemar Andersson:

‒ För en läkare kan det innebära att man går till ett äldreboende, gör hembesök, har BVC en del av dagen och akutpatienter en del av dagen. Varierade arbetsuppgifterna är också en sorts återhämtning. Det gäller annan personal också. Att mottagningspersonalen kan rotera mellan olika uppgifter där det är möjligt.

Finns det inte en risk för att positivt tänkande kan skyla över verkliga problem, som underbemanning?

‒ Jo, det får man se upp med. Vi ska inte blunda för stress och ökad belastning. Det positiva får inte vara en genväg, att låta arbetsgivaren lägga på mer och tänka att med positiva medarbetare så klarar vi det.

Tid är en viktig faktor för att det hälsobringande ska få utrymme, menar Ingemar Andersson.

Ny enkät

Fokusintervjuerna under hösten ska utmynna i ett antal nya enkätfrågor som går ut till de 26 vårdcentralerna i vår.

‒ Man kan säga att vi nu djuplodar i begreppet återhämtning, frågar personalen när de känner sig återhämtade och hur det känns i kroppen och själen.

Målet är att få fram ett antal åtgärder som man sedan kan prova ute i verksamheten 2017, i en interventionsstudie. Då kan man göra konkreta förändringar i vardagen på vissa vårdcentraler och jämföra utfallet med andra som jobbar som vanligt.

‒ Vi vet att det är pressat, att det inte går att få mer fri tid under arbetsdagen. För oss gäller det att hitta strategier för att återhämta sig snabbt, säger Bodil Heijbel.

‒ Återkoppling är en sådan sak som inte behöver kosta tid eller pengar men som bidrar till god stämning.

 

Roland Cox