Erik Lindstrand

De som brinner i idéburet arbete får egen makt över arbetstid och gränser

Att mäta sin tid är ett sätt att slippa gränslösheten även för en brinnande medarbetare i idéburet arbete.

– En fråga om arbetshygien, säger personalstrategerna i Örebro pastorat.

– Jag är alltid präst, men jobbar inte hela tiden, och det är viktigt att kunna se skillnaden, säger Erik Lindstrand.

Han är sedan tre år präst med huvudsaklig inriktning på ungdomar i Nicolai församling i Örebro. Förutom gudstjänster och förrättningar som andra präster innebär hans arbete också flera årliga resor och läger med konfirmander och andra ungdomsgrupper. Och så är det ungdomsgruppen på torsdagskvällar.

– Då vet jag att vi behöver avsluta så jag kan åka hem kl 10 för att kunna vila 11 timmar innan jag ska börja jobba igen. Jag måste ju följa gängse regler; det säger min chef också. Det blir ibland tråkigt för ungdomarna att behöva gå hem och jag kan hamna i en snällhetskonflikt. Ser man inte upp sitter man där och fuskar med sin egen vila. Det tror jag straffar sig i längden.

Planera tid

Det händer alltid något i en ungdomsgrupp som gör att det blir svårt att hålla gränsen. Inte sällan uppstår samtal som måste få ta tid.

– Då är det bra att ha flytande gränser. Jag har förtroendet att mer eller mindre bestämma själv när jag ska börja jobba. På fredagen kan jag komma senare när torsdagskvällen blir längre än planerat.

Det finns kolleger som knorrar över att det går åt tid för att planera och hålla koll på tiden, men Erik Lindstand tycker att det är värt besväret.

– Jag gillar att ha koll. Ser jag en fredag eftermiddag i min flexbank att jag har jobbat mer än jag ska så kan jag ta ledigt utan att få dåligt samvete. Det är något av det bästa med systemet och jag litar på att de arbetstidsregler som finns är till för min skull.

En person i nöd

En präst, liksom en diakon eller biskop med för den delen, är vigd till sitt ämbete; hen är alltid präst. Det kan göra det knepigt att skilja mellan arbete och fritid.

– Jodå, jag är hela tiden präst, men jag jobbar inte alltid. Om någon frågar vad jag tror om Jesu uppståndelse, eller om en person som saknar pengar frågar vart hen ska vända sig, då är det klart att jag svarar på frågorna. Däremot försöker jag i möjligaste mån kolla i fall en person som ber om ett samtal kan vänta till kl 13, för då börjar jag jobba. Annars hänvisar jag vederbörande till en kollega som är i tjänst. Vi är ju flera och det gäller att hitta genvägar.

När Erik Lindstrand inte arbetar har han ett talsvar till sin arbetstelefon som meddelar en person i nöd hur man kan nå en annan präst. På så vis lämnas inte en människa i sticket.

Ibland sägs det att det inte är ett arbete att vara präst, utan det är något man är. Erik Lindstrand håller med såtillvida att man är kallad till det. Men det är viktigt för honom att han på basis av sin kallelse har ett arbete.

– Arbetet är inte något jag är utan något som jag gör. Då jobbar jag som präst. Man behöver göra skillnad på det för att orka göra det man är anställd för, och jag tror det är lättare om man har en arbetstid som man kan hålla koll på.

Köpa övertid

Nicolai församling ingår i Örebro pastorat med cirka 215 årsarbetare, varav två tredjedelar är församlingsanställda. Det är bland annat präster, diakoner, pedagoger, vaktmästare och städpersonal. Sedan 2013 har dessa haft stor frihet att lägga sina egna scheman. Friheten begränsas av verksamhetens behov och den utövas under chefens vakande öga. Den 20 varje månad stäms den anställdes planering av med ansvarig arbetsledare.

Utgångspunkt för tidsplaneringen är årsarbetstiden. När jul infaller är ingen överraskning och för många inom kyrkan är december en intensiv arbetsperiod. För att ha utrymme för det som ska göras kan man lägga ut mindre arbete under andra delar av året. På motsvarande sätt kan den som är iväg på tidskrävande läger och resor lägga ut mindre tid när hen arbetar på hemmaplan.

– Om du lägger till tid ska du också ta bort tid någon annanstans, säger Eva-Marie Lennartsson, en av två personalstrateger i pastoratet. Jag brukar säga att du bara har de här legobitarna; du kan flytta om dem och bygga olika hus. Enda sättet att få fler legobitar är att chefen köper övertid av dig. Då ska chefen ha bestämt vad det är för liten legolåda hen vill köpa av dig.

Egen frihet

Erfarenheten av systemet är god. Man uppfyller målet att ha en sjukfrånvaro på under 5 procent. Den risk som framkommit är att anställda försöker ta ut mer arbetstid än vad som finns tillgängligt, antingen i form av för mycket plusflex eller i schemaläggningen.

– Så kan det bli i en idéburen organisation där medarbetarna brinner för arbetsuppgifterna, konstaterar den andre personalstrategen Sune Gunnarsson.

Till skillnad från andra idéburna arbetsplatser där arbetstiden inte är reglerad har Örebro pastorat valt att ha reglerad arbetstid parad med en hög grad av frihet.

– Vi ser det som en arbetshygienfråga, säger Eva-Marie Lennartsson. Vi tror att begränsningen på 40 timmar i veckan hjälper vårt folk att vara friska, att inte drabbas av stress och utbrändhet och att få ett stöd för att skilja mellan arbete och fritid.

Lättare att samtala om schema

Personalstrategerna talar om egenmakt över arbetstiden. Jämfört med tidigare, när medarbetare i bästa fall hade sin arbetstid i på lappar under skrivbordsunderlägget eller i ett svåröverskådligt kalkylblad, får de en bättre känsla av sammanhang i arbetet.

Sett med den nya föreskriftens ögon (AFS 2015:4, Organisatorisk och social arbetsmiljö) har den flexibla arbetstidsmodellen en strategisk betydelse. Den blir ett instrument på vilket både den anställde och chefen kan spela för att uppnå en balans mellan krav och kontroll i arbetet.

Modellen ger många tillfällen för medarbetaren att ta upp frågan med sin chef när man märker att arbetsuppgifter och tillgänglig tid inte stämmer överens. Den är även ett hjälpmedel för chefen som ser att en anställd inte får ihop sina tider.

Personalstrategerna konstaterar att det blir lättare för chefer att föra samtal om schema, arbetsinnehåll och annat som påverkar arbetsmiljön med faktabaserad tid än om utgångspunkten är chefens magkänsla.

Sedan den flexibla schemaläggningen av arbetstid infördes har personalstrategerna haft många samtal med såväl medarbetare som chefer.

– Kunskapen om arbetstidslagen, kollektivavtalet och vad man kan och inte kan begära av en anställd har ökat. Den kyrkliga organisationen kan vara lite lurig, så det är inte så självklart vad som gäller alla gånger, säger Eva-Marie Lennartsson.

Bo Silfverberg