Foto: Skeeze, Pixabay

Olyckor bland unga män allt vanligare

Antalet arbetsskador som resulterar i sjukskrivning har legat på ungefär samma nivå det senaste decenniet, enligt Arbetsmiljöverkets statistik. Men för unga män har olyckorna nästan fördubblats sedan 2009.

Arbetsolyckor som leder till sjukfrånvaro var 2009 ungefär lika vanliga bland män i alla åldrar. Ungefär sex olyckor skedde per 1000 sysselsatta. Sedan dess har olycksfrekvensen i den yngsta gruppen män, mellan 16 och 24 år, ökat kraftigt.

– Där ser vi nästan en fördubbling på 10 år. Man kan nog kalla det för en avsevärd ökning, säger Dennis Webstedt, projektledare för arbetsmiljöverkets rapport “Arbetsskador 2018”, som gavs ut i maj 2019

Dennis Webstedt Foto: Arbetsmiljöverket

Den typ av olyckor som avses är de som leder till minst en dags sjukfrånvaro. Under de senaste 10 åren har det skett en svag ökning av dessa arbetsolyckor även bland män i andra åldrar.

– Men kurvan för de övriga åldersgrupperna gungar lite upp och ner. Jag kan inte se att det finns någon annan åldersgrupp vars utveckling liknar den här. Ja, den här utvecklingen är tydlig, sammanfattar Dennis Webstedt.

Svårt att veta orsakerna

Men vad beror ökningen hos de unga männen på? Enligt Dennis Webstedt är det svårt att veta.

– Det är svårt för oss att göra analyser kring exakta orsaker. Det vi gör inom ramen för den oficiella statistiken är att identifiera från vilka yrken och branscher anmälningarna kommer, säger han.

Bland unga kvinnor är det hemvårdsbiträden/personliga assistenter samt undersköterskor/sjukvårdsbiträden som anmäler flest arbetsolyckor med sjukfrånvaro.

Sett till antalet olyckor är de mest drabbade yrkena för unga män de traditionellt mansdominerade: bygg, lagerarbete, truck- och lastbilsförare. Men om man slår ut olyckorna per förvärvsarbetande ligger en annan yrkeskategori högst på listan: “annan postbefordran”.

Hur kan man tolka det?

– Det är svårt att dra några generella slutsatser. För om man tittar vidare på listan finns skidsportsanläggningar, styckning av kött och så vidare. Det är helt olika arbetsmiljöer.

– Vi blir givetvis nyfikna, men har inte möjligheten att göra den sortens analyser. Sannolikt beror det på breda samhälls- och arbetsmarknadstrender. Hur det hänger ihop det vill man gärna veta mer om, säger Dennis Webstedt.

Arbetsjukdomar minskar – även för unga

Arbetsolyckor som inte leder till sjukfrånvaro anmäls oftare av kvinnor än av män. För både kvinnor och män är sådana olyckor vanligare bland yngre personer.

Arbetssjukdomar är alla övriga arbetsskador förutom arbetsolyckor. En positiv nyhet i rapporten Arbetsskador 2018 är att arbetssjukdomarna minskade förra året för både män och kvinnor. Här är den långsiktiga trenden att anmälningarna går ner.

– De har gått ner generellt, och det gäller de unga också, säger Dennis Webstedt.

Nils Otto