Ny hemsida om att förebygga teknikpanik

– IT-stress kan inträffa när hjärnan får för komplex eller för mycket information för att den ska hinna sortera och processa den och fatta beslut, säger Bengt Arnetz, professor i socialmedicin och sakkunnig rådgivare till Prevents nya hemsida om IT-stress.

Informationsteknologin har haft enorm betydelse för att göra oss mer självständiga och ger tillgång till information när vi ska fatta beslut. Men det finns också nackdelar inbyggda i IT-verktyg. Ett oavbrutet flöde av e-post som kräver svar, ständig uppkoppling och information, sociala medier som ska uppdateras, mobiler som ringer, allt detta medför risk för överbelastning.

Enligt Prevent är det i Sverige i dag 97 procent av den vuxna befolkningen mobiltelefon, 90 procent använder internet och över 90 procent av de yngre, 16–24 år, deltar på sociala nätverkssajter som Facebook. Hälften av företagen har anställda som regelbundet jobbar på distans. I vissa branscher som informations- och kommunikationsverksamhet samt finansiell verksamhet är siffran upp mot 80 procent.

– Hjärnan klarar av intensiva perioder med belastning men behöver tid för återhämtning. Om man ligger kvar på en hög belastning av information hela dagen blir hjärnan trött och riskerar för att det uppstår IT-stress, enligt Bengt Arentz.

 

Chefer har det svårast

En ny undersökning som Prevent genomförde i oktober 2011 bland 606 yrkesarbetande svenskar visar att IT-stress är vanligt. Var fjärde anställd har negativa erfarenheter av att använda IT i arbetslivet. Särskilt utsatta är chefer och personer i åldern 30–49 år

Chefer är den grupp som har svårast att hantera den stora mängden information. De har större problem med tekniken och framför allt är det stor skillnad när det gäller det gränslösa arbetet, till exempel är de i mycket högre omfattning uppkopplade på fritiden. De är också bekymrade över sin personliga integritet.

De i åldersgruppen 30–49 år är mest beroende av IT-verktyg och var oftare uppkopplade än de över 50 år. De anser sig oftare sakna utbildning kopplad till IT och känner en stor oro för den personliga integriteten.

– Många tekniska system är inte anpassade till hur de anställda arbetar. Det är viktigt att ha en öppen diskussion kring ny teknologi på arbetsplatser så att man kan fånga upp problem och anpassa systemen till de som faktiskt arbetar med dem, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent, som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och TCO.

Prevent har öppnat en ny webbplats om IT-stress, www.prevent.se/itstress. Här finns aktuell kunskap om IT-relaterad stress i arbetslivet, till exempel symptom, checklistor och åtgärder för att minska stressen.

– Det finns mycket som man kan göra själv, till exempel bestämma sig för att inte titta på arbetsrelaterad e-post på kvällar eller helger. Arbetslivet har blivit allt tuffare och de flesta av oss behöver tid för avkoppling, säger Krister Skoglund, projektledare på Prevent.

På webbplatsen finns också ett stresstest och en enkät för att kartlägga IT-belastningen i arbetet. Den webbaserade enkäten är gratis och kan användas som grund för en diskussion på arbetsplatsen om hur eventuella problem kan lösas.

– Det går att motverka IT-stress. Det är viktigt att vara medveten om risken för IT-stress i arbetet och att det finns en policy på företagen hur man ska hantera IT-belastning, säger professor Bent Arnetz.

– Arbetsgivaren kan göra mycket och arbetsgruppen kan göra mycket för att kartlägga sin IT-stress och ta fram lösningar, säger han.

 

Är du IT-stressad?

Här är tre enkla åtgärder för att minska din stress:

 

1. Var tydlig mot din chef om vad som stressar dig på jobbet.

 

2. Se till att du får den kompetensutveckling du behöver för att behärska och förstå de IT-system som används.

 

3. Var noga med att ta raster på jobbet och att skilja mellan arbetstid och fritid.

 

Besök hemsidan www.prevent.se/itstress!

Där kan du snabbtesta din IT-stress och få tips och råd.

Där finns också kartläggning som du kan använda på din arbetsplats.