Arbetslivsforskaren Lena Gonäs på Arbetsmiljöverkets seminarium. Foto: Roland Cox

Mindre bilar och färre chefer för kvinnor i hemtjänsten

Kvinnor i hemtjänsten har små bilar som står ouppvärmda på en uteparkering.

Män på tekniska avdelningar har stora bilar som står värmda i ett parkeringsgarage. 

Så här kan det se ut i många kommuner.

 

Män på tekniska avdelningar är få på varje chef. Kvinnorna i hemtjänsten är många på få chefer.

De här könsskillnaderna blottläggs i ett projekt som avrapporterades vid ett seminarium arrangerat av Arbetsmiljöverket.

Nära 60 kommuner fick under tre års tid besök av arbetsmiljöinspektörer som denna gång särskilt jämförde villkoren mellan de här avdelningarna. Eftersom könssegreringen är så markant så kunde de se hur olika det ser ut på avdelningar dominerade av kvinnor respektive män.

Färre chefer

I en av rapporterna från projektet kommer inspektörerna bland annat fram till att det i hemtjänsten kan gå 80 kvinnor på en arbetsledare, i en teknisk förvalning 10 män på en chef. Hemtjänstens (ofta kvinnliga) chefer var oftare stressade och riskerade därför sin hälsa.

Arbetskläder är en självklarhet i de tekniska verksamheterna men inte alltid i hemtjänsten.

I hemtjänsten har man mindre möjligheter att påverka den egna arbetssituationen och även resurserna. Männen lyckas bättre att omförhandla vid pengabrist och att få mer resurser när de ber om det.

‒ För kvinnligt dominerade avdelningar gäller oftare att ”lagd budget ligger”, sa arbetslivsforskaren Annika Härenstam när resultaten presenterades vid det seminarium som Arbetsmiljöverket arrangerade.

Gonäs om hemarbete

Även Lena Gonäs fanns med vid seminariet. Hon är professor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet. Hon har redigerat en forskningsantologi om organisatoriska ramar för jämställt arbete, en av flera rapporter från Delegationen för jämställdhet i arbetslivet.

Hon berättade att både hälsan och lönen är bäst i blandade miljöer, att enkönade miljöer – manliga och kvinnliga – generellt har lägre lön. Traditionella kvinnojobb är svårare än mansdito att förena med familjeplikter, och obalansen hemma är idag en viktig nöt att knäcka.

– Mannen är fortfarande den av det obetalda arbetet obesmittade. Arbetsgivaren räknar med att han har båda benen stadigt förankrade i arbetet, sa Lena Gonäs.

Svårt rekrytera

Annika Härenstam menade att man bör tala mindre om ”kvinnors arbetsmiljö” och mer om vilka stora behov av rekrytering som finns framöver inom skola, vård och omsorg, och hur viktiga arbetsvillkoren därför är. Det här var en gång friska yrken som efter 90-talets nedskärningar blivit riskyrken. Arbetsvillkoren behöver uppgraderas för att vända det, menade hon.

‒ Risken om vi talar om kvinnojobb finns att vi då låser in problemen. Vi pratade inte om ”mäns arbetsmiljö” för 25 år sedan när det var de som drabbades mest, sa Annika Härenstam vid Arbetsmiljöverkets seminarium.

En av rapporterna från projektet föreslår att cheferna ska ges bättre chans att vara närvarande i vardagen, att arbetsbelastningen i hemtjänsten borde minskas och att jämställdhet ska integreras i alla led. Inspektörerna har fått råd och tips i en ny broschyr som ska hjälpa dem att ställa även ”genusfrågor” när de är ute på arbetsplatser.

Slutrapport

Den stora slutrapporten för ”Kvinnors arbetsmiljö 2011-2014” kom nyligen. Dessutom finns mer detaljerade delrapporter.

Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män och skillnaderna fortsätter att öka. Fler kvinnor tvingas också lämna sina jobb i förtid, av hälsoskäl. Arbetsmiljöverket har nu fått i uppdrag av regeringen att titta djupare på siffrorna över arbetsskador och arbetssjukdomar bland kvinnor.

‒ Vi ska fokusera på kvinnodominerade branscher och titta mer på varför siffrorna särskilt för kvinnor pekar åt fel håll, sa verkets nya generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem vid ett seminarium hos AFA Försäkring nyligen.

Roland Cox

Fakta

Seminariet hölls den 1 december 2014 på Idéforum för Hållbart Arbetsliv i Sverige 2020, anordnat av Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.

 

Här kan du ladda ner dokumentationen Hållbart arbetsliv i Sverige 2020