-De anställda upplevde att det blivit något sämre arbetsmiljö, säger Mikael Palm. Foto: Anna Holmgren

– Jag önskar att vi fortsatt med projektet

 

-I min värld fungerar Goda-metoden var som helst. Det är bra att prata om kommunikation, eller om sjuknärvaro, att man inte ska gå till jobbet om man är hängig, säger Mikael Palm, som är tekniker och chef för verksamhetsutveckling på Sandviken Energi AB.

Mikael Palm började på företaget 2014. Tidigare jobbade han som servicechef på Forsmarks kärnkraftverk.

-Jag var van att jobba med medarbetarenkäter. Det som skilde Goda-projektet från andra enkäter är innehållet i temafrågorna. Och att man diskuterar ledarskap med medarbetarna, det är ovanligt.

Det var inte alla på Sandviken Energi AB, som var lika intresserade av att delta i diskussionerna.

-De som jobbade på kontoret var mer aktiva. Andra var mer svårflirtade. Inte alla förstod varför det var bra att delta, säger han.

Några grupper levererade alla teman och tyckte det var viktigt, medan andra valde ut tre, fyra teman som de var intresserade av. Svarsfrekvensen blev bra, den steg från 67 till 86 procent, 124 av 144, svarade på frågorna.

-Sammantaget upplevde de anställda att det blivit något sämre arbetsmiljö under projektperioden 2013 – 2015, säger Mikael Palm.

Det kan bero på andra förändringar inom företaget som skedde samtidigt. Samma år som projektet startade fick företaget en ny vd som genomförde många förändringar.

-Det handlade om att leverera resultat till kommunen. Vi gick från några få miljoner till 49 miljoner i vinst, säger Mikael Palm.

Miljoner i vinst

Arbetet för att öka vinsten medförde stora förändringar i företaget. Den nya vd införde mer struktur och mer samverkan i företaget. Han ville stärka samarbetet mellan olika delar av företaget.

-Det kanske några tyckte var mindre kul, om man var van att göra precis som man vill. Tidigare jobbade man ensam, nu måste alla bli effektivare, säger Mikael Palm.

Miljonerna i vinst kom bland annat av att det blev viktigt att samordna inköp. Nu har endast ett mindre antal medarbetare rätt att köpa och endast på de ställen företaget har ett avtal.

-Tidigare kunde den enskilde medarbetaren handla själv på den affär de önskade. Den friheten har man inte längre, det kunde uppfattas som negativt.

Framtiden

Frågan är om man kommer att använda Goda-metoden i framtiden på Sandviken Energi AB.

-Jag önskar att vi fortsatt med projektet. Nu vill jag fokusera på hur kommunen vill ha det. Alla cheferna har kvar sin Goda-pärm om man vill jobba med den själv, till exempel om man har allvarliga problem. Men jag tror inte man tar fram pärmen förrän den dagen man måste diskutera till exempel sjuknärvaro, säger Mikael Palm.

 

Anna Holmgren