Jerry Olsson Jerry Olsson är kvalitets- och produktionsteknisk chef. Foto: Stefan Ekman

Här jobbar människa och robot tillsammans

För 30 år sedan kom den första traditionella roboten till Skandia Elevator i Vara. Nu installerar företaget sin andra kollaborativa applikation, alltså en robot som kan samarbeta med en människa. På så sätt förbättras både ergonomi, produktivitet och hållbarhet menar Jerry Olsson, kvalitetsansvarig.

Första roboten som kom till företaget arbetade med en kantpress. Numera är hela den processen automatiserad med hjälp av robotar, ända fram till färdig produkt, och det finns fem traditionella robotar i produktionen. För sex månader sedan kom den första kollaborativa applikationen. Det var en svetsprocess som automatiserades.

– Vi försöker samarbeta med högskolor om teknikutveckling och ingår i produktionstekniska nätverk och får på det sättet mycket input om ny teknik, säger Jerry Olsson. Han är kvalitets- och produktionsteknisk chef.

Flyttbart samarbete

Just nu arbetar företaget med att installera en andra, ny, kollaborativ applikation med hjälp av två studenter från Chalmers, som gör sina examensarbeten. Den blir flyttbar och ska kunna användas i flera olika processer. Med den nya typen av robot går det att kostnadseffektivt köra små volymer, från 10 upp flera hundra.

– En av våra utmaningar är just att automatisera små volymer, berättar han.

Jerry Samuelsson utbildar Mattias Larsson, produktionstekniker, och Therese Axtelius och Tobias Ribbing, svetsare, på den nya roboten. Foto: Stefan Ekman

Applikationen är CE-märkt men ur arbetsmiljösynpunkt undersöker företaget alltid ergonomin, säkerheten och hållbarheten runt en ny automation.

– Det har vi utbildat oss för. Varje gång vi flyttar enheten till nya arbetsmoment kommer vi att göra nya sådana analyser.

Nya arbetsuppgifter

Det första momentet den nya maskinen ska göra tar bara 10 procent av dess totala potential så Jerry Olsson ser fler möjliga automationsförbättringar.

– Då kan vi friställa människor från tråkiga och enahanda arbetsuppgifter till att arbeta med mer komplexa uppgifter, som människan passar bäst för, förklarar han.

– Vi måste automatisera för att hänga med i konkurrensen på en världsmarknad, lägger han till.

Engagemang

Hos de anställda har Jerry Olsson mött stort engagemang.

– De har upplevt de nya och mer omväxlande arbetsuppgifterna som något positivt.

Effektiviteten har ökat mellan 40 och 60 procent och ergonomin har blivit bättre.

– Förut var det mycket plock från golvet och lyft. Nu har vi allt material på ergonomiskt anpassade höjder.  

Det viktiga när man automatiserar är att involvera personalen redan från början, anser han.

– De som ska jobba med roboten får vara med på studiebesök, får prata med dem som gör liknande jobb och får svar på alla frågor. Man kan aldrig informera för mycket.

Våga satsa

Jerry Olsson ser inte att män går före när det kommer ny teknik. Cirka 35 procent av de anställda är kvinnor och i det senaste projektet är en kvinna och en man delaktiga.

– De som söker sig till industrin är teknikintresserade i grunden och har ofta gått tekniskt gymnasium.

Övervakningen är inget problem, anser Jerry Olsson. Även manuella processer övervakas. Alla processer stämplas in och ut i affärssystemet, när man börjar och slutar med dem. Robotiseringen gör ingen skillnad där.

– Alla från företagsledning till den som ska arbeta med utrustningen måste våga satsa och vara nyfiken på nya lösningar. Jag rekommenderar att man åker och pratar med någon som har erfarenhet när man funderar på automation, förklarar han.   

Eva Ekelöf

Fakta

Om företaget

Skandia Elevator AB i Vara har funnits sedan 1914. Cirka 105 anställda designar, tillverkar och säljer transportutrustning för jordbruksindustrin, för hantering av spannmål i spannmålsanläggningar. Köpare finns i ett 30-tal länder och omsättningen är 200 miljoner kr om året.

 

Om CE-märkning

Alla elartiklar inom EU ska ha CE-märkning. Märkningen på en maskin visar att den fritt kan säljas på den europeiska marknaden eftersom den uppfyller maskindirektivet och EUs hälso- miljö- och säkerhetskrav.