Goda råd mot skärskador i vården

Varje år inträffar mellan 5 000 och 10 000 tillbud av skärskador i vården. Men bara var femte skärskada utreds och ännu färre åtgärdas på arbetsplatsen. Det här Afa-projektet syftar till att ta fram konkreta råd om hur skadorna kan förebyggas.

Forskarna ska också studera risken för skärskador i städning och vid hantering av tvätt inom vården. De ska först identifiera de vanligaste typerna av skärskador, och ta fram åtgärder som är enkla att använda och nyttiga för verksamheten, till exempel genom att minska kostnaderna eller öka patientsäkerheten.

Svenska Miljöinstitutet, IVL, genomför projektet i samarbete med arbetsgivare och arbetstagare i vården, och Arbetsmiljöverket. Projektledare är professor Ann-Beth Antonsson vid IVL.

 

Anna Holmgren