Forskning utvecklar framtidens kontor

Arbetsmiljöforskning saknas i kontorsutvecklingen och kontorslandskap byggs trots resultat om ohälsa och stress. Forskaren Susanna Toivanens projekt ”Framtidens kontor” banar väg för samarbete mellan forskning och framtida kontorsutveckling.

 

– Arbetsmiljö och hälsa får liten plats när nya kontor utvecklas och min slutrapport kan användas i internutbildningar hos NCC för att öka kunskapen om detta, säger Susanna Toivanen, arbetslivsforskare vid Stockholms universitet.

Åren 2010–2013 var hon forskare på NCC:s avdelning för fastighetsutveckling i Malmö. I projektet om arbetsmiljö och hälsa i framtidens kontor deltog hon med senaste forskning i diskussionsunderlaget Future Office by NCC, vilket hjälper kunder att välja ny arbetsmiljö och anpassa kontoret till verksamheten.

Uppdraget sökte och fick hon via Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds projekt Flexit, vars syfte är att nyttiggöra forskning ute på arbetsplatserna. Susanna Toivanen studerade bland annat trender i arbetslivets utveckling som kan ha betydelse för hur framtidens arbetsplatser utvecklas.

– Ett slående resultat från en intervjustudie med arbetsmarknadens aktörer är att det råder ett kortsiktigt tänkande om utvecklingen av framtidens arbetsliv.

 

Forskningen utvecklar kontor

Hon såg också att det fanns få studier om psykosociala faktorer som arbetsstress. Tidigare arbetsmiljöforskning visar att fysiska och psykosociala faktorer har ett samband och skapar fördelar för samordning i företagen. Därför öppnar Susanna Toivanens forskning för möjligheter att utveckla forskningen om kontor, arbetsmiljö och hälsa utifrån vedertagna teorier och metoder om ohälsa i arbetslivet.

Ett annat resultat var att leverantörskedjans aktörer är alltför eniga om utvecklingen av kontorens utformning av ekonomiska skäl. Därför får arbetsmiljöforskningen inte fotfäste och arbetstagarperspektivet glöms bort. Det ökar risken för att det byggs ohälsosamma kontorsmiljöer, menar Susanna Toivanen.

–De vill inte ta till sig av forskningen. Pengar styr, så det behövs ett nytänkande kring arbetsmiljön.

 

 

 Läs även Susanna Toivanens slutrapport Framtidens arbetsplatser.

 

Artikeln är också publicerad i Användbart! nr 1 som kan laddas ner här uppe till höger.