Hemma i Dalby är det både arbete och barnomsorg för Frida med Egon. Foto: Torbjörn Uhlin

Föräldraskap och arbete i balans

Förståelse från kollegor och chefer är det som föräldrar tycker är allra viktigast för att få föräldra- och yrkesrollen att fungera ihop. Tid för återhämtning är det man saknar mest, trots god sömn.

Det framkommer i en rapport av forskaren Frida Eek vid Lunds universitet.

 

Det är snövitt ute bland träd och villor i en lugn oas i Dalby, en bit utanför Lund.

Här kombinerar Frida Eek, universitetslektor på avdelningen för sjukgymnastik och forskare på Arbetsmiljömedicin, AMM Lund, själv föräldraskap och arbete när hon inte är på plats på universitetet.

Det beror sonen Egon, 1 år, som sover för tillfället medan några år äldre bror Alrik är på förskolan.

– Jag har ju själv en flexibel arbetsplats och bra villkor för den bästa kombinationen av föräldraskapet och arbetet, säger hon. Att jag kan arbeta nu innan Egon har börjat på förskolan beror på att mycket av mitt arbete går att utföra hemifrån.

– Jag har förstående chefer och kollegor som klarar av att ha Egon med på möten och annat. Men det är klart, ibland krockar det, som när jag föreläser. Men då kan min man ta över.

Livets pusslande

När hon för fyra år sedan började planera för forskningen hade hon inga barn. Men Frida Eek kände ett stort intresse för frågorna om föräldraskap och arbetsliv, termen livspusslet var på tapeten.

– Att kombinera arbetsliv och föräldraroll upplevs av många kvinnor och män som påfrestande, säger Frida Eek. Intresset för jobbet behöver inte komma i andra hand för att man har barn. Jag tänkte att det måste finnas lösningar även för småbarnsföräldrar.

Rapporten har tagits fram i samarbete med forskaren Anna Axmon på AMM. Den bygger på en enkät baserad på 1 526 svar från pappor och mammor med ett eller flera barn av skiftande ålder, och handlar om yrkesliv, hushållssysslor och barnomsorg.

Den söker svaret på hur man kombinerar arbete och föräldraskap, och utgår från fakta om föräldraskapet, delvis i förhållande till genus.

Störst ansvar för kvinnan

– Det framgår tydligt att kvinnor fortfarande tar det största ansvaret för barnomsorg och hushållsarbete, säger Frida Eek. Det gäller såväl när båda arbetar heltid, som när kvinnan arbetar deltid vilket hon gör oftare än mannen.

Främst kvinnorna är missnöjda över detta, även om de flesta föräldrar är ganska eller mycket nöjda. ”Det visar att en äldre struktur av arbetsfördelning lever kvar”.

Förr var det en tydligare uppdelning mellan könen, då mannen arbetade och kvinnan var hemma. Men numera är Sverige ett av de länder där flest kvinnor är i arbete, och männen har tagit ökat ansvar för barnen.

1995 tog männen tio procent av föräldraledigheten, 2010 stod de för 23 procent av uttaget.

Skillnaden i uttag för vård av barn (VAB) har dock inte ändrats, på åttiotalet stod männen för 37 procent, 2009 var siffran 35 procent.

Flexibelt arbete

I enkäten framkommer att majoriteten av de anställda, nio av tio, får bryta arbetstiden med telefonsamtal för privata ärenden kring barnen, och nästan lika många kan lämna arbetsplatsen för besök på vårdcentral eller möte på förskola.

Detta ansågs också vara av stor vikt för att underlätta kombinationen av föräldraskap och arbete.

– Något fler män än kvinnor uppger att de har denna flexibilitet i arbetet, men i stort ställer de flesta arbetsplatser upp på det utan motkrav på arbete eller tidsavdrag.

Kombinationen

Det som anses vara av allra största betydelse för att underlätta kombinationen av arbete och föräldraskap är dock förståelse för situationen att vara småbarnsförälder, från både chef och kollegor.

Många uppskattar även om det finns en policy för föräldraskapet, att det är legitimerat i handlingar. Men då ska den användas aktivt.

Flera efterfrågar att chefen uppmuntrar föräldrarna aktivt till att finna balans mellan arbete och föräldraskap, men endast 22 procent har upplevt det och 30 procent har inte fått något stöd alls.

Kunna lämna

– Man måste kunna lämna jobbet i rimlig tid utan att kollegor och chefer tittar snett på en, säger Frida Eek.VAB-andet är ett stressmoment, 40 procent av kvinnorna kände en oro över väntade eller felaktigt utförda uppgifter medan de är hemma. Det stressar att inte ha kontroll och ha jobbet ogjort.

Dessutom upplevde en femtedel av kvinnorna att löneutveckling och karriärmöjligheter påverkats negativt av föräldraledigheten. Betydligt färre av männen upplevde sådan påverkan.

Tidigare studier har visat att kvinnans framtida löneutveckling påverkas positivt om mannen är föräldraledig.

Flexibilitet med arbetstider och uppgifter är således en viktig faktor. Framför allt tar ju kvinnor ut deltid, men flera söker även flexa tider för att klara av att ta hand om barnen. En del kan ta med sig barnen på jobbet. Andra kan jobba hemma.

Återhämtning och stress

Men flera av dessa faktorer kan också upplevas som stressfaktorer. Samtidigt som många uppskattade möjligheterna, ansåg en del att det snarare bidrog till ökad stress att få lov att ha barn på jobbet, att arbeta deltid och därigenom kanske tvingas utföra samma arbete på kortare tid, samt att arbeta hemma vid behov.

– Det är viktigt att hitta vägar som underlättar och ger mindre stress, säger Frida Eek. Där föreslår jag fler möten i dialog mellan chef, arbetsgrupp och föräldrar för att hitta de lösningar som är bäst för alla inom ramen för vad som är möjligt.

Återhämtning är viktigt och en ofta saknad faktor. Kvinnorna uppger oftare att de har mindre tid för det, och flera uppger att de har otillräckligt med tid för motion, hobbys och allmän avkoppling.

Egon vaknar

Nu har Egon vaknat, han vill vara med i vår närhet när vi pratar. Han söker ögonkontakt, och när kameran kommer fram blir han riktigt på alerten.

– Vi måste kunna hitta former för föräldraskap och arbetsliv som minskar kollisioner och stress. Till viss del vet jag ju numera vad jag uttalar mig om. Men det är ju lite farligt, min tolkning får inte färgas av mitt eget föräldraskap.

– Enkla lösningar finns inte på alla problem, men tillsammans på jobbet ska man kunna hitta det som fungerar, menar Frida Eek och tar fram en påse ekologiska riskakor åt Egon som snabbt tar sig in i påsen.

Här på denna arbetsplats fungerar uppenbarligen föräldraskap och arbetsliv alldeles utmärkt bredvid varandra. Nu är det tid att hämta Alrik på förskolan.

 

Torbjörn Uhlin