Fakta om kvinnor och män på jobbet

Visst lever vi i ett jämställt land?

Nja…

Statistiska centralbyrån, SCB, ställer samman statistik om jämställdhet med några års mellanrum. Här är några siffror som har med arbetslivet att göra:

 • På arbetsplatserna dominerar kvinnor nästan helt bland undersköterskor, i hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende, som barnskötare och ekonomiassistenter. Män dominerar stort bland lastbilsförare, mekaniker, installatörer, serviceelektriker och snickare.
 • Endast cirka 15 procent av de arbetande finns på arbetsplatser med numerär jämställdhet, alltså över 40 procent av det minst representerade könet.
 • Bland dem som kommer hem efter jobbet och känner sig trötta och håglösa, uttröttade i kroppen och känner olust inför jobbet dominerar kvinnor i alla åldersgrupper.

Bullrigt för män

 • Kvinnor är mer utsatta för våld eller hot i jobbet, sover sämre och tycker sig oftare ha för mycket att göra. Män är mer utsatta för buller och tunga lyft.
 • Ängslan, oro och ångest är betydligt vanligare bland kvinnor än bland män. Antalet sjukdagar, ohälsotalet, är högre för kvinnor än män i alla åldersgrupper.
 • Andelen kvinnor med eftergymnasial utbildning ökade betydligt snabbare för kvinnor än för män mellan 1990 och 2015. Det sistnämnda året hade 54 procent av kvinnorna sådan utbildning, mot 40 procent av männen.

Män på el och bygg

 • Bland elever på gymnasiet dominerar kvinnor inom främst hantverk, humaniora, estetik och samhällsvetenskap. Män dominerar främst inom el och energi, bygg och anläggning, industriteknik och fordon.
 • Kvinnor och män arbetar i snitt åtta timmar om dagen, betalt och obetalt. Kvinnor ägnar en timme mer om dagen åt oavlönat arbete än vad män gör. Män ägnar 1,5 timme mer om dagen åt avlönat arbete.
 • Av de utbetalda föräldrapenningdagarna tar kvinnor ut 78 procent, män 22 procent.

Få män i förskola

 • Männens andel av personalen på förskolor är 3 procent och på fritidshem 24 procent.
 • Pensionerade män hade 2014 i genomsnitt 189 000 i årsinkomst, mot 136 000 för kvinnor.
 • Riksdagen är numerärt jämställd. I börsbolag är styrelseordförande och vd:ar till cirka 95 procent män.
 • Bland chefer i privat sektor är mer än 60 procent män. I offentlig sektor dominerar kvinnor i samma utsträckning.
 • Styrelserna i facken skiljer sig åt. Inom LO är 78 procent män, inom TCO och Saco är det fifty-fifty.

 

Källa: SCB, På tal om kvinnor och män/Lathund om jämställdhet 2016.