Axel Liljemark ledde samtalen om arbetsmiljön på kundservice. Foto: Anna Holmgren

En turbulent tid påverkade hela resultatet

– Vi ville bli en mer attraktiv arbetsplats och skapa en bra arbetsmiljö för oss som jobbar här, säger Axel Liljemark. Han är tekniker och ansvarig för kundservice på Sandviken Energi AB.

Axel Liljemark ledde samtalen om arbetsmiljön med de tio anställda på avdelningen för kundservice. Hans förväntningar på Goda-projektet var ganska höga, men enkäterna om arbetsmiljön gav rent allmänt rätt låga siffror.

-Jag var inte förvånad. Vi hade bytt ledning och det hade varit en turbulent tid på företaget som påverkade resultatet på hela företaget, säger han.

Alla anställda diskuterade resultatet i enkäten för sin grupp, ett tema i taget.

-Vi pratade allmänt om temat, sedan avvek jag som chef i tjugo minuter och sedan fick gruppen föreslå vad de ville förbättra.

För varje tema tog man fram ett förslag, som samlades till en handlingsplan.

-På kundservice jobbar vi i ett öppet kontorslandskap. En sak vi ville förbättra var att sänka våra röster, inte prata och skratta medan någon annan i gruppen kunde sitta i telefon med en kund som var förtvivlad över en faktura.

Jobba koncentrerat

I första omgången jobbade kundservice med ett avsnitt per månad. Efter andra enkäten ett år senare valde hans grupp ut några få teman. Man strök till exempel temat sjuknärvaro, som man inte upplevde att man hade problem med.

Vad tycker du om det här sättet att arbeta med arbetsmiljön?

-Det var bra att jobba koncentrerat med ett tema i taget. Det gagnar arbetsgruppen att man bestämmer sig för att ta tid att tala om arbetsmiljön. Då blir det gjort. Risken är annars när vi har arbetsplatsträffar att det i princip bara blir verksamhetsfrågor.

-Men det var för många ämnen under för lång tid. Det blev för tungt att jobba med hela spannet av teman.

Axel Liljemark upplevde att projektet genomfördes under ganska mycket motstånd både från chefer och anställda.

-Det var svårt att få igång diskussionen. Medarbetarna hade kommentarer som: Är det här ännu en medarbetarundersökning, och vad ska det leda till?

Motståndet var större i grupper som jobbade ute på fältet med till exempel elnät och underhåll. På kundservice träffas alla nära i den dagliga verksamheten. I grupper med tekniker åker man iväg ut på uppdrag.

Motstånd

-En del gjorde motstånd, men det var en order från företagsledningen att projektet skulle genomföras. Personalchefen krävde in svar av alla chefer, ville få det bekräftat att vi haft möte och vad vi kommit fram till.

Företaget avslutade arbetet med Goda-projektet 2015 efter att företaget bytt personalchef. I år har kommunledningen har skickat ut en helt annan medarbetarenkät till Sandviken Energi AB och till två andra kommunala bolag i Gästrikland.

-Vi kommer att få ta del av detta enkätresultat på företaget och på gruppnivå, till exempel hos oss på kundservice. Sedan kommer affärsledningen att ta beslut om vad vi ska jobba vidare med, säger Axel Liljemark.

 

Anna Holmgren