Delade pass ger långa arbetsdagar

Dubbelt så många kvinnor som män har delade pass, totalt är det cirka 150 000 människor i Sverige. 55 procent uppger att de delade passen ger dem sociala problem. I vanligt skiftarbete uppger 45 procent att arbetstiderna ger dem sociala problem.

 

Delade turer innebär att man jobbar några timmar på förmiddagen, exempelvis från klockan sju till elva, och sedan är ledig i fyra timmar, för att börja jobba igen från exempelvis 15.00 till 19.00.

Totalt har 150 000 skiftarbetare i Sverige delade turer. Det är ungefär 15 procent av alla skiftarbetare. Dubbelt så många kvinnor som män har delade pass, 100 000 kvinnor mot 50 000 män. Delade turer är något som de anställda tycker sämst om visar Stressforskningsinstitutets forskningsrapport om bra och dåliga skiftscheman. Näst efter att inte ha något inflytande över arbetstiden eller att veta när man ska jobba är delade pass mest impopulärt.

Cykla hem

Göran Kecklund är docent på Stressforskningsinstitutet och har arbetat med forskningsrapporten.

– Vi har inte kunnat undersöka eventuella hälsokonsekvenser, men har gjort en analys när det gäller sociala problem. Vi finner då att skiftarbetare som har delade turer har mer sociala besvär än skiftarbetare som inte har delade turer, eller i siffror 55 procent mot 45 procent. Men sådana pass är inte lika negativt ur hälsosynpunkt som nattarbete. Dock vet vi ingenting om de långsiktiga konsekvenserna, säger han.

I analysen är hänsyn inte tagen till yrken, hur schemana ser ut, eller andra arbetsmiljöfaktorer.

– Rimligtvis finns det de som upplever delade pass som positivt. Om man kan cykla hem några timmar mitt på dagen och gå ut med hunden, till exempel. Men det finns inte så många hundägare. De allra flesta upplever att de jobbar från tidig morgon till sen kväll, säger Göran Kecklund.

Jobbar hela dagen

Lotta Lundholm (fingerat namn) är en av dem som upplever sitt arbetsliv precis så. Från tidig morgon till sen kväll. Hon börjar halv sex på morgonen och jobbar till 11, är ledig fram till klockan 15 och jobbar sedan till klockan 20 i Tallink-Siljas färjeterminal i Stockholm, där hon tar hand om passagerare.

Hon jobbar fem dagar i rad, är ledig två dagar, jobbar två dagar och är ledig fem. Terminalen är öppen varje dag året runt.

– Det känns som om jag jobbar hela dagen. Jag vaknar klockan fyra på morgonen och är hemma från jobbet igen klockan halv nio på kvällen. Efter fem arbetsdagar är man okoncentrerad, glömsk och totalt utsliten. Jag orkar inte, arbetet måste förändras, eller också måste jag byta jobb, säger hon.

Det finns inget meningsfullt att göra under håltimmarna. Resvägarna i Stockholms-området är långa och det är knappt någon mening med att åka hem.

Sådana pass borde förbjudas, eller också borde håltimmarna avlönas, tycker Lotta Lundholm.

Unionen, facket Lotta tillhör, kräver att arbetet borde organiseras så att det fanns andra arbetsuppgifter att fylla timmarna med då inga passagerare rör sig i terminalen, exempelvis på huvudkontoret, som ligger i anslutning till terminalen.

De som städar ombord på båtarna har liknande arbetstider. Över huvud taget är delade pass vanliga i städbranschen.