Emina Sesto Foto: Konungens stiftelse ungt ledarskap

Chef vid 21 års ålder – prisad för ledarskap

Emina Sesto, nu 23 år, fick chansen att bli chef under socionomutbildningen. Två år senare prisas hon för sitt ledarskap, och känner också igen sig i de nya forskningsresultaten.

Hon började som praktikant och efter bara ett par månader blev hon biträdande chef. Emina Sesto hoppade över steget som de flesta ändå tar efter en socionomutbildning, att jobba några år som handläggare eller socialsekreterare. Det behövdes en ny verksamhetschef för tre LSS-boenden i Uppsala.

Anna Ahlstrand, områdeschef inom vård- och omsorgsförvaltningen, Uppsala kommun, tvekade inte att anställa Emina Sesto, då enbart 21 år gammal.

– Hennes egenskaper är inte åldersbaserade. Hon hade jobbat mycket tidigare, även inom vården, hade en ordentlig drivkraft och rätt förhållningssätt, säger Anna Ahlstrand.

Var du inte rädd för att det var för tungt ansvar för en så ung chef?

– Nej, faktiskt inte. Någonstans måste jag själv känt mig trygg som ledare i min egen roll. Det är okej i vår organisation att inte från början behöva kunna allting och få göra misstag, säger Anna Ahlstrand och fortsätter:

– Men för att våga anställa någon så ung måste nog arbetsgruppen vara trygg och välkomnande. Och jag hade en sådan arbetsgrupp.

Personalansvar för 30-tal medarbetare

Emina Sesto började alltså som biträdande verksamhetschef för tre LLS-boende i Uppsala kommun i slutet av sin praktikperiod, för drygt två år sedan. Under det första halvåret hade hon inget budgetansvar, men så fort hon tog examen fick hon fullt mandat som chef med personalansvar för ett 30-tal medarbetare.

Vi tar intervjun på telefon på grund av pandemin. Emina Sesto har kraft i rösten, men låter även eftertänksam. Just nu är hon väldigt glad över det fina stipendiet Kompassrosen som hon nyligen har fått. Konungens Stiftelse Ungt ledarskap står bakom priset som delas ut till ”unga ledare under 25 år som visat särskilt prov på mod, omtanke och handlingskraft”.

Emina Sesto hade drömt om en praktik som socialsekreterare, gärna med inriktning barn och unga. Men ju fler dagar som gick på LSS-boendet i Tierp där hon hamnade, desto mer intresserad blev hon av ledarskapsfrågorna.

– Jag hade en jättebra handledare och såg hur mycket hon kunde påverka genom sitt ledarskap. Under ett möte med Uppsala kommun fick Anna sedan upp ögonen för mig, och pratade med områdeschefen i Tierp.

Ville kompensera för sin unga ålder

Men hur kändes det att komma så ung och utan tidigare chefserfarenhet till en arbetsgrupp? Inte enbart enkelt till en början, medger Emina Sesto.

– Många var förvånade över hur ung jag var och undrade hur jag skulle kunna driva en verksamhet.

I början kände Emina Sesto att hon gärna ville kompensera bristerna i erfarenhet genom kunskap i aktuella ämnen.

– Gud, vad mycket jag läste på om alla typer av diagnoser och sjukdomar. Jag försökte ju bevisa mig på alla sätt.

Anna Ahlstrand (till vänster) rekryterade Emina Sesto som verksamhetschef. Foto: Sandra Abdullah

Ganska snabbt lärde sig Emina Sesto att våga be om hjälp. Vissa frågor var ändå svåra att hantera i början, särskilt personalfrågorna.

– Det var några situationer där jag kände mig lite naiv. Jag råkade gå ut till gruppen och säga rakt ut att vi måste dra ner på personal. Det väckte förstås otroligt starka känslor, vilket jag inte var riktigt beredd på. Då hade jag åtta personer som satt och skrek på mig.

Emina Sesto hade mycket stöd i början, både i form av en mentor på jobbet och sin egen chef, som hon kunde ringa när som helst.

– Vi har också väldigt bra stödfunktioner. HR (medarbetare från kommunens personalavdelning, red anm) satt med och tog mycket i mina första svårare samtal.

Uppskattad av personalen

Efter drygt två år i chefsrollen har Emina Sesto nu prisats för sitt ledarskap. Att hon är en uppskattad chef fick hon även veta i medarbetarenkäten, där hon senast fick höga betyg.

Precis som forskningsresultaten visar är hon ung men ändå bland de mest uppskattade av personalen.

Emina Sesto funderar en stund på frågan hur hon själv skulle beskriva sitt ledarskap.

– Jag tror det är öppet, inkluderande och empatiskt. Jag har från dag ett bjudit in andra personer att fatta beslut tillsammans med mig. Vi tar upp saker i grupp och diskuterar, så att det blir ett medledarskap.

Var kommer då drivet ifrån? Emina Sesto hänvisar till sin bakgrund och sina föräldrar som kom till Sverige som flyktingar från krigets Bosnien på 90-talet.

– De fick ett fantastisk mottagande, vilket har funnits med sedan jag var liten. Jag valde socionomutbildningen för att ge tillbaka till samhället. Det betyder jättemycket även för mina föräldrar.

Fler anställer unga chefer

Anna Ahlstrand är glad över att hon har vågat anställa en så ung chef som Emina Sesto. Hennes beslut har gett ringar på vattnet i närmaste chefskretsen också, en av kollegerna har inspirerats till att anställa en ung ledare.

Vilka fördelar ser du med att våga satsa på unga förmågor?

– Vi fick en person med mycket drivkraft och energi. Unga lever också mer i den digitala världen, de är nyfikna och snabba, det ger också mycket till andra i verksamheten.

Vad är viktigt att tänka på när man rekryterar en ung chef?

– Att se till att den unga ledaren inte får den svåraste arbetsgruppen, utan får möjlighet att lyckas. Det ska också finns kollegialt stöd, trygghet och goda normer i chefsgruppen där personen ska ingå.

Enikö Arnell-Szurkos