Säng Det tar decennier att utveckla mesoteliom efter asbestexponering. Foto: Bret Kavan

Asbestdöden är inte över

År 2018 blir Aaro Liukkonen sjuk i mesoteliom. Han har varit utsatt för asbest under 1970-talet och ligger nu för döden. Hans fru, Paula Liukkonen har skrivit en bok som är en uppgörelse med arbetsmiljö-Sverige ”Asbestdöden – sveket mot arbetarna”.

– Jag tänker på döden det första på morgonen och det sista på kvällen. På natten lyssnar jag, har döden kommit? Det är en djävulsk process för en anhörig att följa en cancersjuk in i döden.

Paula Liukkonens man är sjuk i mesoteliom sedan två år. Det är en lungsäckscancer som drabbar dem som varit exponerade för asbest. Paula Liukkonen, forskare och docent i företagsekonomi med arbetsmiljöinriktning, kom med sin man till Sverige från Finland på 1970-talet. Mannen var byggnadsarbetare och fick jobb med att riva gamla Klara. Där fanns det fullt med asbest. Det är många år sedan nu.

Paula Liukkonen har skrivit en bok, ”Asbestdöden- sveket mot arbetarna”. Risken med asbest var känd ända sedan 1930-talet. År 1972 lämnade dåvarande partiet VPK in en motion till riksdagen om att förbjuda asbest. Den visade att det fanns forskning, både svensk och internationell, som bevisade att asbest var livsfarligt. Ändå dröjde det till 1982 innan asbest förbjöds helt. Varför tog det så lång tid? Under tiden riskerade tusentals arbetare sin hälsa och många blev märkta för livet. Paula Liukkonen menar att frågan var och är mer än en arbetsmiljöfråga, den är större och handlar om etiska och moraliska ställningstaganden.

Paula Liukkonen
Paula Liukkonen. Foto: Privat

– Jag önskar att yrkesmedicinare och arbetsmiljöinspektörer hade fått större inflytande i processen från början, när de insåg vidden av katastrofen. Men arbetsmiljön blev en politisk fråga, säger hon.

Asbesten är inte borta från vårt samhälle. Enligt Arbetsmiljöverket ökar asbestsaneringarna i Sverige.

Trots stränga regler och föreskrifter förekommer idag outbildade arbetare som river asbest utan nödvändig skyddsutrustning, ofta från andra länder än Sverige. Sjukdomar som mesoteliom tar decennier på sig att utvecklas, och leder alltid till döden. Därför har vi inte sett slutet på antalet människor som drabbas. Asbestdöden är inte över.

– På byggvaruhus i Finland kan man köpa asbestskivor till reapris för sitt husbygge. Jag har själv sett reklambladen som delas ut i brevlådorna.

Bok
Boken finns på Adlibris

Paula Liukkonen menar att importerat byggmaterial från Östeuropa kan innehålla asbest.

– Det finns ingen som kontrollerar detta, säger hon.

Inom EU är det sedan 2005 förbjudet att tillverka, släppa ut på marknaden och att använda asbestfibrer och asbesthaltiga material.

Boken ”Asbestdöden- sveket mot arbetarna” finns att köpa på Adlibris.

Eva Ekelöf