Äkta delaktighet i levande styrsystem

Bildelstillverkaren Autotube i Varberg har integrerat kvalitet, miljö, arbetsmiljö och personal i ett gemensamt ledningssystem.

Det ger effektivare produktion, men ställer höga krav på personalens delaktighet. ”Den är äkta numera”, anser huvudskyddsombudet Markus Tunberg.

 

Det är full fart i Autottubes verkstäder i utkanten av Varberg. Här märks inget av en skakig bilindustri, kanske för att huvudkunden är Ford som har stora behov av bildelar. Produktionen går för högtryck.

Det kröks rör här och svetsas där, hål borras i luftrör medan ett antal bränslerör monteras ihop. För några år sedan fick ett trettiotal anställda gå, nu är det säkrare kort för de anställda.

Autotube har förändrats från ett traditionellt linjestyrt och byråkratiskt företag till en platt arbetsorganisation där alla är involverade i utvecklingsarbete och den dagliga produktionsprocessen.

– Det fungerar tack vare ett integrerat ledningssystem i vardagsbruk, säger Mats Carlberg, IT- och kvalitetschef. Det är ett bra stöd för strukturen i arbetet och numera hamnar inget mellan stolarna.

Roterande arbete

Arbetet utförs i fyra produktionsområden med arbetslag som leds av en produktionsledare och tekniker. Inom laget finns flera roller, för kvalitet, förbättringsarbete, planering med mera. Arbetet är roterande mellan olika moment, och de flesta har ansvar för någon maskin eller arbetsmoment.

Alla finns fysiskt på sitt arbetsområde i fabriken, Produktionsledaren och teknikern har kontoret där. En gång i veckan hålls ett informationsmöte om läget för produktion, där kvalitet, miljö och arbetsmiljö tas upp ihop med inleverans och försäljning.Produktionsledningen består av produktionsledare, produktionschef samt en företagsledningsgrupp med funktionschefer och VD. Det är således bara två nivåer på organisationen, vilket förenklar hanteringen av ledningssystemen.

– Vi har valt bort att certifiera arbetsmiljön därför att vi tycker oss ha bra funktion i den som vi byggt vår arbetsmiljöorganisation på, säger Kenneth Börjesson, personalchef. Den har en så god systematik att den är en förebild för de andra systemen.

Varje arbetslag har ronder med arbetsmiljööversyn en gång i kvartalet, utförd av ett skyddsombud och produktionsledaren. En rehabgrupp finns med huvudskyddsombudet och produktionsledare samt personalchef, ibland medverkar företagshälsan. En arbetsmiljögrupp har möte en gång i kvartalet om tillbud, olyckor och avvikelser i produktionen.

Den gör handlingsplaner för avvikelser och stämmer av arbetslagens handlingsplaner utifrån medarbetarenkäter.Alla frågor går vidare till skyddskommittén med möte en gång i halvåret, ledd av personalchefen. Där ingår huvudskyddsombud, miljösamordnare och skyddsingenjör.

Totalt finns det sju skyddsombud och ett huvudskyddsombud inom IF Metall samt ett skyddsombud inom Unionen.

Alla har skydd

Arbetet med arbetsmiljö märks tydligt när man besöker fabriken, och vandrar i produktionslokalerna. Det är lätt att föra samtal, inget större oljud av slipande, borrande och skärande maskiner. Alla har dock skydd, öronproppar eller hörselskydd, och skyddsskor.

– Medvetenheten har ökat, i takt med att operatörerna har fått utbildning och ökat ansvar, säger Markus Tunberg. Alltfler rapporterar tillbud, alltfler går in i kvalitetsarbetet och har synpunkter på miljön.

Arbetet med ledningssystemen har pågått under flera år, och har följts av utbildningar av all personal. Systemen ska finnas tillgängliga alltid, alla ska hitta information och ge förslag till förbättringar.Varje arbetslag har sin handbok som man jobbar mot och förändrar i. Oftast är det teknikern som uppdaterar informationen där.

Handboken är vid maskinerna, och en processhandbok är gemensam för hela produktionen. Dessutom kan man läsa om fabriksläget vid ingången på informationstavlor, liksom om kvalitets- och arbetsmiljöarbetet.

Varannan vecka genomförs minirevisioner, där man kollar instruktionernas aktualitet, att arbetsplatsen håller den standard som krävs, att tavlorna har aktuell information, att det är ordning och reda. Där ingår syn av miljö, arbetsmiljö och kvalitet var för sig och tillsammans. Årligen görs en större revision, som utförs av externa revisorer och behandlas av företagsledningen.

– Vi har minskat kassationen kraftigt tack vare den medvetenhet som systemen ger, säger Mats Carlberg. Det ger ju en effekt för miljön och minskar kostnaderna. Att undvika omarbete ger även en bättre arbetsmiljö, eftersom man slipper stressen av att ständigt tvingas backa arbetet mitt i den löpande produktionen.

– Vi har inte heller något centralt kvalitetsorgan, utan Det ansvarar produktionslagen för, och de har ansvar mot kund. När kunden kommer på besök är det teamet som denne får möta.

Att tillfredsställelsen är större bland de anställda vet man genom medarbetarenkäter. Det har gett en ökad trivsel och ett större engagemang, men även en förståelse för såväl kvalitet som miljö och arbetsmiljö.

– Förr tillfrågades aldrig operatören när arbetet skulle förändras eller en ny maskin skulle införas, säger Markus Tunberg. Numera är det självklart att vi ska ingå i arbetsgrupper för förnyelse av verksamheten. Delaktigheten är äkta.

 

Torbjörn Uhlin

 

Fakta om företaget

Autotube AB ingår i Investment AB Latour. Företaget tillverkar formade rör och ledningar i metalliskt material för AC, luft och bränsle, liksom ställningsstag för lastbilsskärmar över bakhjulen.Produktionen sker vid fabriker i Varberg och Ulricehamn. Totalt finns runt 300 anställda och omsättningen är cirka 440 miljoner kronor.Ledningssystemen består av certifieringar enligt fyra standarder, kvalitet ISO 9001, miljö ISO 14001, fordonsindustrins specialkrav på kvalitet ISO/TS 16949 samt speciella kundkrav på tillverkande enheter Ford Q1