Helena Skärby tycker att återhämtningsprojektet har underlättat hennes jobb som enhetschef och rekommenderar att man använder metoden som ny chef. Foto: AnnaCarin Isaksson

Verktyg för en hälsosam arbetsmiljö


En utbildning som bygger på medarbetarnas egna erfarenheter och lösningar har ökat återhämtningen och minskat arbetsbelastningen, inte minst för cheferna i Göteborgs stad.

– Jag inser att allt inte hänger på mig. Medarbetarna fick berätta och jag fick vara tyst. Det blir mer hållbart. Annars blir det ju jag som tolkar, tror och hör något och ger dem något som kanske inte alls träffar rätt, säger Helena Skärby, enhetschef i hemtjänsten i Göteborgs stad.

Stadsledningskontoret och ESF-projektet En hälsosam arbetsmiljö, har tagit fram metodstödet. Syftet är att minska arbetsbelastningen och öka möjligheten till återhämtning.

Hösten 2019 tackade Helena och hennes medarbetare ja till att ingå i utbildningen som består av tre halvdagar och leds av två handledare. Då var hon ny som chef och tyckte att det var ett utmärkt sätt att lära känna sina medarbetare och få dem att prata. 

Ofta fokus på vad som inte fungerar

Vi ses på Skånegatan mitt i centrala Göteborg, där det finns två hemtjänstenheter

–Jag gillar att man både pratar om vad som är arbetsbelastning och vad som är återhämtning på jobbet, säger Helena Skärby som är chef för stödfunktionerna till hemtjänstcheferna. Där ingår hemtjänstadministratörer som planerar hemtjänst, omsorgshandledare som är metodhandledare och stöttar undersköterskor i social dokumentation och bemötande, Administratörer med fördjupningsuppdrag som LVS (Lokala verksamhetsstöd i Göteborgs Stad planeringssystem) samt en undersköterska som ingår i Vårdplaneringsteamet.

Helena tycker att det ofta blir för mycket fokus på vad som inte fungerar. 

– Därför tyckte jag att den här metoden var intressant eftersom den synliggör både vad som inte fungerar men också det som fungerar bra. 

Sätta ord på sin vardag

På pappret tyckte Helena att det var det lite svårt att förstå hur metoden fungerade, men när väl medarbetarna träffades och började prata föll allt på plats. 

Från vänster till höger:  Anette Carlsson, Raida Kassab, Karolina Samuelsson, Louisa Magnusson, Jennifer Ahlin och Helena Skärby.
foto: AnnaCarin Isaksson

– Jag har en ganska tyst arbetsgrupp. Då var det här ett jättebra verktyg där de fick sätta ord på sin vardag.

Helena uppskattade också att det inte var hon som enhetschef som skulle leda projektet och att det utgick från vad medarbetarna ville göra.
– Andra initiativ kommer oftast utifrån, som att man ska ha en friskvårdstimma eller sex timmars arbetsdag, trots att det kanske inte är det vi behöver på den här arbetsplatsen.

Här fick jag ett underlag och en verktygslåda för vad jag behöver jobba vidare med utifrån vad som skapar arbetsbelastning och en dålig arbetsmiljö. 

Bland annat blev det tydligt att man behövde prata om arbetsfördelningen mellan kollegorna, inte bara mellan administratörerna utan även med omsorgshandledaren. Och vad som är enhetschefens ansvar. 

Okej att vara hemma när man är sjuk

Helenas grupp jobbade också med möjligheten att ta ut sin flextid. För några år sedan var arbetet organiserat utifrån en hemtjänstenhet, en administratör och en chef. Det var väldigt sårbart och man gick till jobbet även om man var sjuk eftersom man visste att det inte fanns någon annan som såg till att jobben blev gjorda.
– Nu när vi är fler anställda så pratade vi om att det är okej att vara sjuk och att stanna hemma. Det gav mig en anledning att motivera varför vi har anställt de här administratörerna och ökat vår bemanning. 

Helena tycker att återhämtningsprojektet har underlättat hennes jobb och hon rekommenderar det definitivt för den som är ny chef för en grupp. 

– Som ny chef får man ofta hela gnällistan över vad som inte fungerar, men nu får man reda på vad som faktiskt fungerar också. Handlingsplanen kunde Helena använda för att följa upp och påminna om att det som stod där blev gjort.

Rätt bemanning

Bland annat diskuterade gruppen vad man ska prioritera när det är mycket att göra, så att man vet det i förväg och slipper fundera när det hettar till. Rätt bemanning var ett annat tema.

– Det blev väldigt tydligt att hemtjänstenheternas bemanning påverkar administratörernas arbete. Eftersom vi pratade om det som grupp kunde jag lyfta det till min chef som kunde vara tydlig och säga att det ju är en arbetsmiljöfråga för alla och vi kunde diskutera det i ledningsgruppen. 

Det bästa med projektet tycker Helena är att man inte tar något utifrån och applicerar på verksamheten.
– Man stoppar inte in sin fot i en sko som är för liten utan bygger sin egen sko.

Ragnhild Larsson

.