För att minska exponeringen är det bra att ha lägre vibrationsnivå på maskinerna som utgångspunkt. Foto: Hans Lindell

Värstingmaskiner går att undvika – vi listar de bättre alternativen

Genom att undvika de mest vibrerande maskinerna och i stället använda skonsammare alternativ kan skador förebyggas. Här är listan på de värsta maskinerna och bättre alternativ till dem.

Jakob Riddar. Foto: KTH.

– Några maskiner är värre än andra, och det är tigersågen och bilningsmaskiner. Vi ser folk som nästan kan säga när de blev skadade, eftersom vibrationerna är så enormt höga att skadorna kommer snabbt, säger Jakob Riddar som är forskare och yrkeshygieniker vid Arbets och miljömedicin Syd i Skåne.
Likaså uppmanar han att undvika alla slående maskiner, som slagskruvdragare. Slag kan nämligen inte mätas med dagens standard.
– Vid mätningar ser slående maskiner inte utan att vibrera speciellt mycket, vilket leder till en falsk trygghet.
Men slag ger skador, och skadar mer än vibrationer, konstaterar Jakob Riddar, som också är med i ett forskningsprojekt som arbetar med att ta fram en standard för just mätning av slag.
– Ofta klarar man sig utan slag, men man kopplar in det för att arbetet ska gå snabbare, säger han.
Han har gjort otaliga vibrationsmätningar på olika maskiner och verktyg. Samma verktyg kan vibrera mer eller mindre beroende på tillverkare, som ska uppge maskinernas CE-deklarerade mätvärden i bruksanvisningen.
Ibland används maskinerna utomhus i fukt och kyla. Även om det kan påverka uppkomsten av symtom från vibrationerna har mätningarna inte visat på att det skulle påverka maskinernas vibrationsvärde, enligt Jakob Riddar.
För att minska exponeringen är det bra att ha lägre vibrationsnivå på maskinerna som utgångspunkt i stället för kortare exponeringstid.
– Att minska vibrationsnivån är dubbelt så effektivt som att minska exponeringstiden, säger Jakob Riddar.
Han ger ett exempel: Om man går från en vibration på 10 meter per kvadratsekund till 5 kan maskinen användas fyra gånger längre.
En del av maskinerna, vars vibrationer han mätt, kan endast användas en kort stund under en arbetsdag för att ligga under gränsvärdet.
– Jag är frustrerad att över att det får finnas maskiner som är så farliga att det är lagligt att använda dem bara några minuter under en arbetsdag, säger han.
Han jämför med en barnleksak av plast som vore så giftig att ett barn endast skulle få använda det några minuter. Han önskar att EU ställer krav på maskinernas maximala vibrationsnivå, så att de maskiner som finns på marknaden vore tryggare att använda.

Jonna Söderqvist

Det här är de värsta maskinerna

Slående skruvdragare/mutterdragare
Använd i stället: Segdragande utrustad med vridmomentsstopp så att handleden inte vrids.

Tigersåg
Använd i stället: Stationär såg så långt som möjligt, annars cirkelsåg, sticksåg, bärbar bandsåg, eller vad som passar jobbet. Tänk på att långa blad ger mer vibrationer.

Slående bilningsmaskin/kombi-/borrhammare/slagborrmaskin
Använd i stället: Ett fjärrstyrt alternativ vid rivning när det är möjligt. Går det att göra jobbet utan slagfunktion, gör det. Använd maskin utan slag, till exempel kärnborrmaskin. Om dammuppsamling finns, använd det, minskar både damm och vibrationer.

Vibratorstamp
Använd i stället: Vibroplatta, helst fjärrstyrd eller med packningsindi- kator, eller en rundpadda.

Multicutter (Fein)
Använd i stället: En lågvibrerande version. Använd en så kort tid som möjligt, byt ut till annan maskin där det går.

Bult/spikpistol
Använd i stället: Kan vara svår att byta ut, sträva efter att korta ner användningstiden (om något ska bort, ta bort den här).

Källa: Jakob Riddar.