Det är viktigt att tänka igenom ljusmiljön från början, så att det sedan flexibelt kan anpassas efter olika behov, enligt Jörgen Eklund på KTH. Foto: Unsplash

”Utforma belysning rätt från början”

Ljussätt en arbetsplats så att det kan justeras efter olika behov. Det är viktigt att göra rätt från början, enligt Jörgen Eklund, professor i ergonomi på KTH, som har varit med och skrivit nya riktlinjer för synergonomi. 

Det är mycket mer kostnadseffektivt att använda den kunskap som finns om till exempel synergonomi idag och bygga arbetsplatser rätt från början, enligt Jörgen Eklund, som i ett 40-tal studier genom åren visat att kvaliteten förbättras påtagligt genom väl utformade arbetsplatser.

Jörgen Eklund, KTH.

Belysning och synergonomi i exempelvis kontorsmiljö behöver utformas för normalseende såväl som individer med olika synnedsättningar, förklarar Jörgen Eklund.
– Det kan handla om naturliga åldersförändringar i ögonen som alla drabbas av, eller om olika ögonsjukdomar. Då är det viktigt att ha byggt in möjligheter att justera belysningen individuellt.

För att passa flera från början, kan en viss teknik byggas in – dagens moderna led-system – som sedan går att anpassas individuellt vid de olika arbetsplatserna. En person i 65-70-års åldern behöver kanske fyra gånger så mycket ljus som en 20-30-åring, förklarar Jörgen Eklund. Men synergonomi handlar om så mycket mer än ljusstyrka. 

Äldre är känsligare
Äldre personer är exempelvis mer känsliga för bländning. Arbetsplatsen ska placeras så att medarbetare inte blir bländade av dagsljus eller från ljus från spotlights i synfältet. Jörgen Eklund berättar även om andra faktorer som spelar roll, som luminanser (fotnot) i synfältet, kontraster mellan mörka och ljusa fält i inredningen, flimmer och färgsättning. 

Det finns mycket forskning och nya riktlinjer på området, som Jörgen Eklund har varit med och tagit fram. Hans bekymmer är att estetiska krav ibland kan gå före funktion och ergonomi. Det kan handla om blanka datorskärmar eller svarta tangentbord med svarta och blanka ramar, som är dåliga ur synergonomisk synvinkel.

– Egentligen borde tangentborden ha en beigeaktig eller gråaktig färg, för bättre luminansförhållanden, vilket de också hade tidigare. Men så kom det andra trender. Vi har mycket kunskap inom ergonomidisciplinen, men ibland står sig våra ord slätt mot modet och det som går att sälja för tillfället.

Lönsamt med god arbetsmiljö
För att övertyga företagsledare krävs ekonomiska beräkningarna som visar att god arbetsmiljö lönar sig. Det har Jörgen Eklund och hans kolleger tagit fram vad gäller en lång rad produkter och tillbehör. 
– Om en förändring i planeringsstadiet av ett bygge kostar en tusenlapp, kostar samma förändring ungefär tio gånger mer att göra under byggprocessen. Att komma på och göra ändringar när man byggt klart och behöva riva och göra om, kan kosta hundra gånger mer, säger han. 

Är det alltid dyrare att köpa rätt?
– Generellt kostar produkter som är genomtänkta och ergonomiskt bra mer i inköp. Men vi har också tittat på användningskostnaden i industrisammanhang och räknat på den totala livscykelkostnaden och systemkostnaden. Resultaten visar att det lönar sig i längden att köpa bra ergonomiska produkter.

Jörgen Eklund arbetar också med ett projekt om arbetsmiljöförbättringar i byggbranschen och utvecklar smarta arbetskläder som kan förebygga belastningsskador.

Text: Enikö Arnell Szurkos

Fotnot: Luminans handlar om vilken mängd ljus som strålar ut/studsar tillbaka från en viss yta.  

Fakta

Skapa en god synergonomisk miljö!

  • Kartlägg vilka behov som finns på arbetsplatsen – i alla olika arbetsmoment och uppgifter.
  • Företagshälsovården kan hjälpa till med att ta fram rätt kravspecifikation – vilken belysningsstyrka vill man ha, vad kan man tolerera för luminanser, vilken färgåtergivning vill man ha.
  • För vissa projekt kan ljusdesigners användas, men de behöver ett bra underlag. Det görs genom arbetsplatsbeskrivningar och mätningar. Det finns checklistor i riktlinjerna.
  • Granska förslaget från ljusdesigners eller belysningskonsulter – håller det?
  • Upphandling och inköp – viktigt att synergonomi är ett kvalitetskriterium även vad gäller tangentbord, skrivbord och färgsättning.
  • Provhäng gärna armaturer och låt anställda prova ut. Ha en systematisk process.
  • Tänk på att utbilda personalen vid behov om hur belysningen är tänkt att fungera.
  • Utvärdera hur belysningen fungerar, justera om det behövs.

Källa: Jörgen Eklund och Mynak