Uppgjort om pensionerna

Sex partier i riksdagen kom i december 2017 överens om att höja den lägsta pensionsåldern från 61 till 64 år, och riktåldern från 65 till 66. Det är då man kan få garantipension.

Partierna tänker också höja ”las-åldern” från 67 till 69, alltså den ålder då arbetsgivaren kan säga upp en anställd på grund av den kronologiska åldern. Detta har Svenskt näringsliv protesterat emot.

Reformerna ska genomföras stegvis från 2020. V och SD gick inte med på uppgörelsen.

Medellivslängden har ökat med tio år sedan 1960 och förväntas fortsätta att öka (SCB).