Universellt för fler

UUA, Universell utformning av arbetsplatser, är ett projekt som drivs av Akademikerförbundet SSR i samarbete med flera organisationer och företag, finansierat av Europeiska socialfonden.

UUA har gratis utbildningar om hur arbetsplatser kan bli mer inkluderande från början, och även en kunskapssammanställning där forskare analyserar vad arbetsplatser gör för att öka tillgängligheten för fler.

Projektet kommer att leva vidare i föreningsform efter projekttiden, ledd av Sveriges Företagshälsor. Läs mer här.