Unionens strejk för kabinpersonalens arbetstider

Allt hårdare arbetspass med längre arbetstider pressar kabinanställda så hårt att Unionen såg sig tvingade till att sätta ner foten i förhandlingarna med några charterflygbolag. Kraven var jämnare arbetsveckor på maximalt 42 timmar. Mot det står företagens 60 timmar. Efter fem dagar var konflikten över.

Arbetstiderna har blivit en konfliktfråga inom flygbranschen. Unionen och arbetsgivarna Svenska Flygbranschen har slagits om ett avtal med charterbolagen TUIfly, Novair och Primera Air.Avtalet löpte ut 30 september, men förhandlingarna ledde inte till någon lösning.  Inte heller medlarna från Medlingsinstitutet lyckades föra parterna närmare, och de gav upp i mitten av februari utan att komma med något bud eftersom de ansåg att parterna stod för långt från varandra.

Krav på återhämtning

– Våra medlemmar har rätt till arbetstider som inte riskerar hälsan, som gör det möjligt att få balans mellan arbete och privatliv, och som ger återhämtning mellan arbetspassen, sade Niklas Hjert, förhandlingschef på Unionen. Det handlar även om passagerarnas säkerhet.– Vi vill se jämnare arbetsveckor och ett tak på högst 42 timmars inplanerad arbetstid per vecka, och det kan man uppnå med bättre planering utan att det blir dyrare. Det finns även bolag som har den tidregleringen, bland annat SAS.Svenska Flygbranschens förhandlingschef Elisabeth Holming-Schiller uppgav att man inte kan gå med på taket 42 timmar eftersom vissa flygningar långt bort i världen kräver längre tider. De kompenseras med andra kortare arbetsveckor.– Vi sade ja till medlarnas förslag om bland annat en genomsnittlig arbetstid på 38 timmar per vecka, vilket de tackade nej till, säger Elisabeth Holming-Schiller. Att lägga schemaförslag hör hemma lokalt på företagen och det kan vi inte förhandla om.Hon påpekar även att den genomsnittliga arbetstiden för kabinanställda endast är 25-30 timmar i veckan.Strejken varade i fem dagar innan man enades om reglering av arbetstiderna. Avtalet innebär att den schemalagda arbetstiden begränsas till 47,5 timmar per rullande sju dagar.Nu förhandlar Unionen med resterande flygbolag om arbetstiderna, bland annat Norwegian Air, där Transportfacket meddelat att man samverkar kring konflikthotet. Unionen är dock övertygad om att avtalet sätter normen för alla bolag. Niklas Hjert är nöjd med att det ger tid för återhämtning och balans mellan arbete och fritid. Elisabeth Holming-Schiller uppger att hon är nöjd med flexibiliteten i avtalet, vad gäller schemaupplägg.