Unga riskerar belastningsskador tidigt i yrkeslivet enligt ny norsk forskning

Unga arbetstagare kan få belastningsskador redan de första åren i arbetslivet, visar nya norska studier. Frisörer och elektriker som arbetar med armarna upplyfta är särskilt utsatta.

– Att yngre får ont i axlar och nacke så tidigt visar hur viktigt det är att uppmärksamma deras arbetsförhållanden, säger Therese Hanvold, vid Statens arbetsmiljöinstitut.

Omkring 40 procent av sjukfrånvaron i Norge och en tredjedel av alla förtidspensioneringar har att göra med smärta eller skador i muskler eller skelett. Också i Sverige är långvarig smärta i muskler och skelett ett vanligt problem. Ungefär en fjärdedel av alla nya sjukskrivningar, som är mer än två veckor, är kopplade till den typen av diagnoser.

Andelen unga som får problem med främst rygg och nacke ökar, enligt flera rapporter. Dessutom har unga arbetstagare generellt tyngre arbetsuppgifter och mer ensidiga arbeten än äldre, i Norge liksom i Sverige.

– För att skapa ett hållbart arbetsliv behöver vi identifiera de tidiga riskfaktorerna för de yngre som börjar arbeta nu, säger Therese Hanvold, fysioterapeut och forskare vid Stami, det norska arbetsmiljöinstitutet.

Första yrkesåren

Forskarna har följt 420 ungdomar från andra året i gymnasiet, på praktiken och under de första yrkesåren. De utbildade sig till elektriker, frisör eller för att arbeta inom media och design. Forskarna mätte bland annat i vilken utsträckning de arbetade med armarna höjda (över 60 grader och över 90 grader). Det visade sig att ju längre och ju oftare de unga jobbade med armarna upplyfta, desto mer ont fick de i axlarna.

De unga frisörerna och elektrikerna rapporterade nästan fem gånger mer smärta i axlarna än unga som hade börjat jobba inom till exempel mediebranschen, där de inte på samma sätt arbetade med upplyfta armar.

Riskerna är välkända sedan tidigare, men då har studierna gällt äldre arbetstagare, påpekar Therese Hanvold.

– Nu såg vi att det finns ett samband mellan arbete med armarna höjda och axelsmärtor redan efter något år i arbetslivet. Yngre löper inte lika stor risk att få ont som äldre, men de har å andra sidan arbetat mycket kortare tid.

Riskökningen var särskilt stor för de unga kvinnorna.

Ont under utbildning

I en annan studie tittade forskarna på den belastning i arbetet och de smärtor som de unga arbetstagarna själva rapporterade. Redan under utbildningen uppgav en tredjedel att de hade haft måttlig eller svår smärta i nacke och axlar den senaste månaden. Andelen ökade under de första åren i arbetslivet. Det fanns ett samband mellan fysisk belastning i arbetet och smärta. Också den studien visar att unga kvinnor löper större risk än unga män att få axel- och nackproblem.

– Unga påverkas också av belastning och får ont, säger Therese Hanvold. Det måste arbetsgivarna ta hänsyn till när de lägger upp arbetet. En ung elektriker ska inte stå och montera taklampor hela dagen och unga på byggen ska inte få alla de tyngsta jobben. Belastningen ska anpassas till individens förutsättningar.

Mottagandet spelar roll

Hur de unga tas emot och skolas in på arbetsplatserna har också stor betydelse för att förebygga belastningsskador, menar hon. Dessutom behöver vissa yrkesutbildningar bli bättre på att lära ut säkra arbetssätt. Slutligen har individerna också ett eget ansvar.

– Arbetstagarna själva har ansvar för att tänka på hur de jobbar och för att hålla sig fysiskt i form, till exempel träna utanför jobbet. Att vara fysiskt stark och vältränad är en skyddande faktor.

Projektet är avslutat, men Therese Hanvold hoppas få möjlighet att göra ytterligare någon uppföljning. Nu håller hon i ett nordiskt projekt, delvis finansierat av Nordiska ministerrådet, där forskare från de olika nordiska länderna kartlägger arbetsmiljön för unga arbetstagare. De första resultaten väntas 2015.

                                                                                                                           Margareta Edling

Länk till projektet finns här.