Karl Gummesson forskar om arbetsmiljö. Foto: Eva Ekelöf

Ung doktorand fick drömjobb

För Karl Gummesson var erbjudandet att få doktorera inom området arbetsvetenskap en dröm som gick i uppfyllelse.

– Det är roligt att forska fram ny kunskap och föra ut den, men också att undervisa i ett intressant ämne, säger han.

 

Karl Gummesson, 27 år, fick drömjobbet när han blev anställd som doktorand i Spets-projektet vid Dalarnas Högskola i Borlänge. Då hade han pluggat idrottsvetenskap med hälsa och friskvård och tagit en master i organisation och ledarskap. Det kändes som mitt i prick att börja doktorera inom området arbetsvetenskap. Han gör det på Institutionen för arbetsvetenskap, vid Dalarnas Högskola i Borlänge, där Ing-Marie Andersson är professor. Men det är KTH, Tekniska högskolan i Stockholm, som är värd för utbildningen och institutionen för industri och ekonomi.

– Jag har alltid varit intresserad av hälsofrågor och av att koppla dem till arbetsplatsernas miljö. Att få delta i ett forskningsprojekt om detta är jättekul, säger han.

Som många unga akademiker har han flyttat runt i Sverige under sin utbildning och bott både i Umeå och Stockholm. Men mest hemma är Färjestaden på Öland.

Vad gör då en doktorand?

– Jag arbetar just nu med att ta fram lösningar för att föra ut vårt material till dem som har nytta av det. Det handlar om strategier för att kommunicera forskningsresultat och det är jag intresserad av. Det finns bara en professur för det i Sverige.

Lära ut och lära nytt

Samla in forskningsresultat, hitta lösningar på problem tillsammans med företag och arbetstagare och utveckla utbildningsmaterial, det går hans arbete ut på idag inom Spets-projektet.

– Jag är redan ute och föreläser på högskolan och på konferenser om vårt arbete, berättar han.

Som doktorand på högskolan ingår också att undervisa blivande byggnadsingenjörer och chefer om arbetsmiljölagen och om hälsobokslut kopplat till arbetsorganisation vid ledarutbildningskurser eller vid kurser i personalekonomi.

Dessutom får han en studieplan på KTH där han ska gå en rad olika kurser.

– För att kunna licensera och doktorera måste jag ha ett antal poäng i instrumentell arbetsmiljö och högskolepedagogik. Dem ska jag ta på KTH, berättar han.

Det kommer att ta fem år att doktorera, sedan får han se vad det blir, man han tänker sig en akademisk karriär.

– Helst vill jag stanna kvar här i Borlänge. Vi har en jättebra arbetsgrupp och intressanta forskningsområden, säger han.