Asbestsanering är ett riskfyllt arbete. Foto: Zory

Tusentals ton asbest kvar i äldre hus

Asbest är cancerframkallande och har varit förbjudet i Sverige sedan sjuttiotalet. Trots det utsätts många för asbest i sitt arbete än i dag, främst vid ombyggnad av äldre hus. Byggbranschen och IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram en vägledning för säkrare asbestsanering.

Asbestsanering kräver effektivt andningsskydd , skyddskläder, inkapsling av arbetszonen och rigorösa metoder för hantering av avfallet. Men reglerna följs inte alltid. Asbestsanerare som inte följer reglerna kan utsättas för mycket höga asbesthalter, långt över gränsvärdet.

– Vi får rapporter från våra medlemmar om att uppdragsgivarna kringgår de strikta regler som gäller för asbestsanering. De tar in utländska företag som sanerar över en helg, väldigt snabbt och ofta slarvigt, säger Hans Tilly, ordförande för Byggnadsarbetareförbundet.

400 000 ton asbest

Tillsammans med Elektrikerförbundet slog han larm i höstas om asbest på Karolinska Universitetssjukhuset. Enligt Tilly finns det 400 000 ton asbest kvar i äldre hus i Sverige.

Ansvaret för saneringen ligger på byggherren, som är skyldig att informera entreprenören om det finns asbest i en byggnad.

– En entreprenör, som ska göra ett arbete i ett hus där det finns minsta anledning att ana att det kan finnas asbest, ska alltid fråga byggherren för att få besked, säger professor Björn Samuelson, arbetsmiljöexpert på Sveriges Byggindustrier.

Onödig exponering

– Det förekommer att företag gör misstag när de sanerar, det leder till onödig och farlig exponering för asbest, säger Ann-Beth Antonsson, forskare vid Svenska Miljöinstitutet.

När oseriösa företag åtar sig att asbestsanera med outbildad personal blir exponeringen för asbest mycket hög både för dem som sanerar och de som vistas i fastigheten under saneringen, men också efteråt.

– En dåligt utförd sanering kan i värsta fall innebära att saneraren utsätts för en årsdos av asbest under en enda arbetsdag. Det är oseriöst, farligt och helt förkastligt, säger Ann-Beth Antonsson.

Vägledning för upphandling

Nu har branschen tagit fram en vägledning för upphandling av säker asbestsanering. Utvecklingsarbetet har utförts av forskarna på IVL Svenska Miljöinstitutet i samverkan med Sveriges Byggindustrier, Byggnadsarbetareförbundet, samt Riv- och saneringsentreprenörerna. Arbetet har finansierats av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond och Stiftelsen IVL.

Vägledningen finns på Sveriges Byggindustriers hemsida www.bygg.org. Den kan också användas vid ROT-arbeten för att reglera hur man ska arbeta om asbest skulle upptäckas. Där finns information om vilka upphandlingskrav man bör ställa, förslag på formuleringar i avtal om sanering och en checklista för kontroll av att saneringen sker enligt kraven.

Bra underlag för upphandling

– Jag förstår om det kan vara svårt att göra rätt, om man inte har varit med om att upphandla den här tjänsten tidigare, säger Ann-Beth Antonsson.

– Vi försöker hjälpa företagen när de behöver anlita ett saneringsföretag. Då ska det finnas ett så bra underlag som möjligt!

Det pågår även medicinsk forskning om asbestskadade, för att hindra att fler dör av malignt mesoteliom. Professor Anders Hjerpe på Karolinska Institutet har fått 2,4 miljoner av Afa Försäkring för att utveckla metoder att hitta dessa cancertumörer tidigt innan de hunnit sprida sig, medan sjukdomen fortfarande kan behandlas.

 

Anna Holmgren