Lotta Rizzo – Jag skulle önska att fler fick mer tid att utföra sina arbetsuppgifter, säger Lotta Rizzo. Foto: Enikö Arnell Szurkos

– Ta hänsyn till att folk är olika

Misstag är okej och vissa arbetsuppgifter kan väljas bort. Om ledarskapet är öppet och flexibelt öppnas dörrarna för fler, enligt Lotta Rizzo, konsultchef på it-företaget Left is Right.

Lotta Rizzo märkte tidigt att hon var annorlunda. Men det krävdes en rätt krokig väg fram i arbetslivet och två utmattningsepisoder innan hon hittade en arbetsplats som fungerade bra.
– Jag ville jobba på ett ställe där jag kunde vara mig själv och slappna av.

På it-företaget Left is Right, där hon började som it-konsult år 2012, är hon numera chef över nio andra konsulter och ofta länken mellan kunder och medarbetare. Här har de flesta medarbetare en neuropsykiatrisk diagnos, som adhd eller någon form av högfungerande autism.

Attitydfrågor och värderingar

Left is Right har på flera sätt en generös arbetskultur, men inget märkvärdigt som inte skulle gå att efterlikna på andra arbetsplatser, enligt Lotta Rizzo.
– Jag tror att man kan utveckla ett sådant ledarskap överallt.  Det handlar om att ta hänsyn till att folk är olika, att de fungera olika bra beroende på situationer och roller.

Vad är det då för särskilt ledarskap som Lotta Rizzo själv står för? Hon nämner både attitydfrågor och värderingar som viktiga, men ger också konkreta tips. (se ruta).

– En väldigt viktig sak är att vi inte kör med ”blame game” här. Om vi upplever att vi gör många fel blir vi till slut tysta och ineffektiva. Det är därför viktigt med en miljö där saker faktiskt får gå fel.

Lotta Rizzo tar gärna möten utomhus, när det är möjligt.

Det är viktigt med en miljö där saker faktiskt kan få fel.

När någon begår misstag ska personen inte konfronteras med: ”Hur kunde det gå så fel?” utan mötas av ett: ”Hur löser vi det här tillsammans?”.  Det tar tid innan medarbetare lär sig att det är tillåtet med misstag, enligt Lotta Rizzo. När det väl har etablerats som kultur blir personalen modigare och tar fler initiativ.

På Left is Right är rollerna mer flexibla och alla tvingas inte in i obekväma situationer. Det finns utrymme att utmana sig själv och bli peppad på vägen, men det finns också chans att välja bort. Även Lotta Rizzo får stöd av andra i sin roll som chef.
– Vissa uppgifter kan andra behöva hjälpa mig med, som prioritering, avgränsning och planering.

Några medarbetare tycker exempelvis att det är svårt med det sociala småpratet i telefon.
– Då kan jag vara med och ta den delen och sedan lämna över luren när det kommer till själva teknikfrågorna. Vi jobbar med att stötta varandra och ibland också våga göra saker som är lite på gränsen för vad vi egentligen klarar av.

Prioritering och avgränsning

De flesta på Left i Right behöver hjälp med avgränsningar och tydlighet i arbetsuppgifterna.
– Många av oss har svårt med tidsuppfattningen. Eftersom man ofta är detaljfokuserad kan man undersöka saker i evigheter. Vi glömmer också bort att ta raster och äta ibland.

Kanske måste man släppa något efter 30 minuter, för att det går snabbare att installera om en dator än att hitta felet. Kunden betalar kanske inte för det extrajobb vi tycker borde göras. Då måste det prioriteras bort, förklarar Lotta Rizzo.
– Flera har jättesvårt för att avstå från att göra ett ”perfekt” jobb. Man behöver stöd med att sätta gränser och att någon annan, till exempel chefen, också tar ansvar för den gränsen.

Vänta inte med att fråga

vad som fungerar bra eller dåligt

för en medarbetare.

Även om det finns många tips, finns inga universella mirakelkurer som passar alla medarbetare, enligt Lotta Rizzo. Hon poängterar hur stora skillnaderna kan vara mellan medarbetares behov, trots att de har samma diagnos.

En arbetsplats kan fungera för flera personer om det finns en öppenhet och flexibilitet i organisationen, säger Lotta Rizzo.
– Man ska inte vänta med att fråga vad som fungerar bra och mindre bra för en medarbetare. Varför kan man inte låta varenda människa från början få berätta det?

Mindre stress och mer utrymme för olikheter

Lotta Rizzo tycker att det är synd att företag som Left is Right behöver finnas. Bättre vore ett arbetsliv som är universellt utformad för att passa fler, och där det över lag är mindre stress och mer utrymme för olikheter, tycker hon.
– Jag skulle önska att fler fick mer tid att utföra sina arbetsuppgifter. Det skulle gynna alla. Om det är tajt redan och någon är lite besvärlig blir alla ännu mer stressade. Det är svårare att vara generös mot andra i en sådan miljö.

Enikö Arnell-Szurkos

Lotta Rizzos tips till ledare

  • Alla är olika – fråga vad som fungerar. Var så rak som möjligt.
  • Lär ut hur det fungerar på arbetsplatsen, även om sådant som för många kan vara självklart, som semester, möten och raster.
  • Prata även om sådant som kan vara självklart, som klädsel, vad man kan prata om med vissa människor osv. Tänk på att vi kommer från en ”annan kultur”.
  • Ge trygghet, rätten att göra fel och mod att ta egna initiativ.
  • Tänk på att dagsformen kan vara ojämn – var flexibel med att ge tid, låta folk prata av sig.
  • Tänk på tidsuppfattning kopplat till stress: var noga med scheman, tydliga uppgifter med början och slut, checklistor, uppföljningar.
  • Tänk på att det är ibland svårt att förstå vad andra menar, ge tydliga svar på alla frågor.
  • Tolka inte ansiktsuttryck, lyssna på vad som sägs istället. Ibland är det svårt att för vissa att visa ”rätt kroppsuttryck”.