rapsfält Det finns många fördelar med att vara lantbrukare, tycker Peter Lundqvist. Samtidigt måste du klara av väldigt många olika arbetsuppgifter och det är svårt att ha specialkompetens inom alla områden.

Sveriges bönder lever farligt


Sveriges bönder lever farligt. Inom jordbruk, jakt och skogsbruk är antalet dödsolyckor högre än i någon annan industri. Sverige har varit ett föregångsland, men nu satsas det allt mindre på att förebygga.

– Det är inte acceptabelt att man struntar i detta. Så länge det finns branscher som har betydligt fler dödsolyckor och högre olycksfallsfrekvens,  borde det finnas mer forskning och kompetens på myndigheter, säger Peter Lundqvist, professor i arbetsvetenskap på SLU.

Peter Lundqvist är oroad över att det pågår en nedrustning där ingen längre verkar bry sig om lantbrukarnas utsatta arbetsmiljö. Tidigare fanns det en egen avdelning på SLU med åtta arbetsmiljöforskare. Nu är det bara ett par stycken kvar.

– När jag går i pension kommer min professorstjänst inte att återsättas utan göras om till företagsledning. Arbetsmiljön ska ingå som ett moment, men det innebär att fokus på arbetsmiljön försvinner.

Branschkunskap saknas
Arbetsmiljöverket hade tidigare flera personer med kunskap på området. Idag finns i princip ingen som kan något.

– Det är allvarligt med en myndighet som saknar branschkunskap. Förr eller senare får det konsekvenser.

Dessutom finns det få inspektörer ute i landet som har kunskap om lantbruk. Lantbrukarnas Riksförbund har en person med ansvar för arbetsmiljöfrågor, men han har samtidigt flera andra arbetsuppgifter.

Peter Lundqvist
Det finns många fördelar med att vara lantbrukare, tycker Peter Lundqvist. Samtidigt måste du klara av väldigt många olika arbetsuppgifter och det är svårt att ha specialkompetens inom alla områden. Foto: Marianne Persson SLU

Kampanj gav effekt
Mellan 2009 och 2013 genomförde Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)kampanjen Säkert Bondförnuft med finansiellt stöd från EU:s Landsbygdsprogram. Resultatet blev färre dödsolyckor, men när kampanjen var över steg dödstalen igen.

Landsbygdsministern kallade branschen till ett möte hösten 2019 om olycksfallen i sektorn, men sedan hände ingenting.

– Min tes är att en så här utsatt bransch som saknar en utbyggd skyddsorganisation och inte har en egen företagshälsovård, behöver ständiga påminnelser, stöttning och goda råd för att man inte ska glömma bort arbetsmiljöfrågorna.

Kartläggning av psykosocial arbetsmiljö
Peter Lundqvist har framför allt intresserat sig för hur man förebygger olycksfall och hur man kan underlätta det tuffa fysiska arbetet. Under senare år har han också fördjupat sig i den psykosociala arbetsmiljön.

Det har gjorts mindre studier på området, men ingen stor systematisk kartläggning. Därför håller Peter Lundqvist och några kollegor på Lunds universitet, just nu på med ansökningar till Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) och AFA Försäkring för att undersöka lantbrukares mentala hälsa. 

– Klimatförändringarna och de plötsliga väderomslagen drabbar många lantbrukare hårt och vi vet att många for illa under torkan sommaren 2018. Vi vill ta reda på hur det har drabbat människor psykiskt, inte bara ekonomiskt.

Framöver vill forskarna också ta reda på i vilken utsträckning lantbrukare utnyttjar sjukvården och vilka läkemedel man tar för att få bättre koll på deras psykiska mående.

– Vi befarar att det finns en hel del bekymmer och de som mår dåligt är inte heller de som pratar om det öppet.

Utsatta för kriminalitet
I ett annat projekt finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) undersöker Peter Lundqvist och hans kollegor vid SLU kriminaliteten som riktas mot lantbrukare, i form av stölder och djurrättsaktivism. Det kan vara allt från en nyinflyttad granne som klagar på att det luktar illa, till kritiska debatter i media och stöldligor som stjäl maskiner och djur ock slaktar dem på plats. I skolan får barnen höra att deras föräldrar är mördare.

– Många blir tveksamma till om de ska fortsätta eller våga satsa på djurproduktion.

Mångsysslare för att överleva
Att få en lönsam verksamhet är en stor utmaning för branschen. För att överleva blir många som bosätter sig på landsbygden och driver en mindre gård mångsysslare. De kanske till exempel röjer snö på vintern eller har ett bed and breakfast.

– Många ser andra värden än de ekonomiska. Samtidigt måste ju verksamheten gå ihop. Tidigare har det räckt att bara köra på. Idag måste du vara mer medveten om hur du kan pressa kostnader och vilka investeringar du kan göra och ha tillgång till bra rådgivning.

Nu hoppas Peter Lundqvist att myndigheterna också ska satsa på att förebygga olyckor och dödsfall inom lantbrukssektorn.
– Den dåliga arbetsmiljön straffar sig på sikt. Ingen vill jobba i en sådan bransch.


Ragnhild Larsson

Fakta

Tips till lantbrukare för en bättre arbetsmiljö från Peter Lundqvist

 • Ordning och reda
  Håll ordning och redan på dina verktyg och redskap, inte minst i gårdens verkstad.
 • Ha maskiner och utrustning servade och i gott skick
  Köper du nya maskiner – läs instruktionerna innan du använder dem, reparera och serva dina maskiner under lågsäsong så de fungerar väl när de behövs.
 • Håll dig i form
  Se till att själv vara i god form – fysiskt och psykiskt inför intensiva arbetsperioder, se till att träna fysiskt när du har möjlighet, sov tillräckligt så du kan vara utvilad och fokuserad, ta pauser då du äter och dricker nyttiga produkter som ger dig energi. 
 • Kommunicera och ta hjälp när det behövs
  Om du ofta arbetar ensam, se till att vara nåbar på mobilen och om det uppstår riskfyllda situationer – vänta hellre och kalla på hjälp!
 • Vid behov – använd personlig skyddsutrustning
  Om arbetet innehåller risker – överväg om du behöver personlig skyddsutrustning Se till att ha personlig skyddsutrustning av god kvalité och passform. 
 • Diskutera arbetsmiljöfrågor med anställda, kollegor och anhöriga
  Diskutera arbetsmiljöfrågor med berörda på din gård och använd gärna en checklista för en systematisk genomgång av arbetsmiljön några gånger om året.
 • Koppla av och se glädjeämnen i ditt arbetsliv
  Även om du bor på din gård så glöm inte att koppla av från arbetet, njut av arbetets glädjeämnen och fira framgångarna – kanske med en tårta till fikat!


Mer information om lantbrukets arbetsmiljöfrågor:

Arbetsmiljöverket

Prevent Arbetsmiljöinformation

Lantbrukets Arbetsmiljökommitté (LAMK)

SLU Arbetsmiljöforskning & Utbildning

Gröna Arbetsgivare

Kommunal