Tjej med lurar Hörlurar med brus är ett användbart hjälpmedel för koncentration: Bild: Attention

Så blir jobbet bättre för någon med adhd

Tysta, avskilda arbetsplatser, samtal och stöd för bättre tidshållning, kognitiva hjälpmedel,  många men korta pauser.  Det är exempel på råd om hur man kan underlätta för en grupp med osynlig funktionsnedsättning: adhd.

Råden kommer från skriften ”Självhjälpsguiden för dig med ADHD på jobbet”, från Riksförbundet Attention, med en del för anställda och en för chefer.

I inledningen till chefsdelen beskriver man varför arbetsgivare har något att vinna på att bry sig: 

”Människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är inte sällan kreativa personer med initiativförmåga, expertkunskap, hyperfokus och detaljseende. Många skulle lyckas som entreprenörer, experter och innovatörer, om de bara fick chansen. Tyvärr är toleransen för individuella avvikelser och behov ofta liten, och risken stor att en arbetsplats går miste om kompetensen och de unika förmågor som skulle kunna vara stora tillgångar.”

Lätt störda

Vad är det då som kan skapa problem på jobbet?

  • Personer med adhd har svårt att koncentrera sig och blir lätt störda och uttröttade av intryck. Detta delar de med till exempel utmattningsdeprimerade och strokedrabbade. 
  • De har dålig impulskontroll: de reagerar ofta alltför snabbt, öppet och starkt.
  • Hyperaktivitet: många järn i elden, ljuset bränns i bägge ändar.
  • Tidsblindhet: nedsatt förmåga att uppskatta tid, avsaknad av inre klocka

Vad kan man göra på arbetsplatsen, enligt ”Självhjälpsguiden”?

Avskilt och tyst

En mycket viktig anpassning av arbete och arbetsmiljön är att erbjuda en så avskild och tyst arbetsplats som möjligt. Det finns hjälpmedel som hörlurar med brusljud, som fungerar för många. 

För att inte bli utmattad och krascha behöver en person med adhd flera korta tillfällen för återhämtning under dagen. Det är inte ovanligt att man är ”undersövd” – det finns arbetsgivare som erbjuder alla anställda att ta del av en ”sömnskola”.

Tidsblindheten påverkar prestationerna på både lång och kort sikt, och skapar ofta irritation över sen ankomst till möten och spräckta lämningstider. Det nyttar föga med ”arga blickar” och allmänna uppmaningar om att skärpa sig.

Prata om det

Men chefen kan hjälpa genom att våga prata om problemen och erbjuda hjälp: Allt från kognitivt stöd, som appar och program för påminnelser och pauser, till täta uppföljningar, specificerade krav, samtal om vad en försening orsakar och hjälp med att prioritera mellan arbetsuppgifter.

Var tydlig med att beskriva uppdrag och förväntningar. Var beredd på att dagsformen kan variera mer hos medarbetare med adhd.

I Självhjälpsguidens del för anställda finns bland annat råd om hur man själv kan arbeta med att förebygga problem med bristande impulskontroll, inte minst när det gäller sådant som ilska, genom att träna sitt tålamod, och att kartlägga när och hur man får känsloutbrott.

Självhjälpsguiden tog Attention fram under en flerårig satsning på frågor om neuropsykiatriska funktionshinder på jobbet.

Det finns mycket kunskap och inspiration att hämta i form av artiklar, filmer och annat på Attentions webbplats.

Mats Utbult