Luftvägsproblem vid sophämtning undersöks i en ny AMM-studie

Renhållarfrossa av avfall i unik studie

En renhållningsarbetare som normalt tömmer hushållsavfall bytte tillfälligt till trädgårdsavfall. Han fick frossa och feberkänsla.

Det ledde till att underläkare Carl Aronsson på Arbets- och miljömedicin (AMM) i Lund startade en pilotstudie om luftvägssjukdomar inom yrkesgruppen.

 

Sophämtaren har känt av besvären flera gånger och till slut gjorde man en rejäl undersökning på honom. Den preliminära diagnosen blev misstänkt allergisk alveolit, (inflammation i lungvävnad och lungblåsor) alternativt den mer vanliga inhalationsfebern.

Okänt problem

– Det är inte lätt att särskilja de båda sjukdomarna åt, eftersom det bland annat kräver en stor diagnostisk insats via lungmedicinsk klinik, säger Carl Aronsson.Kärltömningarna gav synligt luftburet damm som personen exponerades för såväl vid tömning in i sopbilen som ut på den öppna plana ytan på återvinningsstationen.

Det är inget välkänt problem. När Carl Aronsson gjorde en vetenskaplig sökning fann han ett fall med en amerikansk renhållningsarbetare som fick samma problem efter tömning av hushållsavfall, och ett med liknande symptom hos en person som var anställd på en kompostanläggning.

Det finns även en grekisk studie om ökad förekomst av hosta hos grekiska renhållningsarbetare, och en dansk studie som indikerar en ökning av inhalationsfeber hos danska arbetare i avfallsåtervinningsbranschen.

– Så vi vill, med start i höst, undersöka förekomst av symptom i ögon, näsa och hals samt luftvägar hos renhållningsarbetare. Den kunskapen är låg idag, säger Carl Aronsson.

Efter att han skrivit en artikel i AMM Lunds tidning Bulletin (2/2011) har Carl Aronsson fått några reaktioner, bland annat från ett fall i Örebro där en anställd på en tipp med kompostmaterial fick liknande symptom.  Liksom ett fall där en renhållare i Köpenhamn fick besvär av bottenvätskan från sopkärlen. Han välkomnar fler tips.

 

Torbjörn Uhlin

 

Läs artikeln i Bulletin, klicka på 2011 nr 2: http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Labmedicin_Skane/Vansterspalt/Verksamhetsomraden/Arbets–och-miljomedicin/Bulletin/