Bygg- och fastighetssektorn står för 20 procent av landets växthusgasutsläpp.

Rättvisa krävs för hållbar omställning

Det finns tre ben för att en grön omställning ska fungera: ekonomin, miljön och rättvisan. Får vi inte en tydligt rättvis omställning, blir den inte hållbar.  Och inom återbruk hotas den av bristande kunskaper om miljö och arbetsmiljö, säger Johan M Sanne, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Han leder ett projekt om återbruk av byggavfall och textilier, som av klimatskäl måste bli mycket större idag och som kan ge många nya jobb. De studerar hur olika aktörer på olika sätt kan underlätta, t ex genom skatter och avgifter och genom samverkan mellan arbetsmarknadens parter.

  Han talar om att påverka företagens affärsmodeller, det vill säga hur de arbetar och tänker, så att god arbetsmiljö och sjysta arbetsvillkor ingår.

– Vi vet att arbetsmiljön i återbruk alltför ofta är bristfällig. Stora företag lägger ut jobb på mindre, som inte betalar rimliga löner och inte har ett fungerande arbetsmiljöarbete, där man kartlägger och analyserar risker, säger Johan M Sanne.

Johan M Sanne har tillsammans med forskarkollegorna Fanny Isaksson Lantto, Peter Bjerkesjö, Malin Wennerholm och Mikael Malmaeus skrivit en kunskapssammanställning om grön omställning och arbetslivet, för Forte och Formas.
(Foto: Mats Utbult)

  Han talar om att ”gå från demolering till demontering”.  De som exempelvis demonterar fönster kan stöta på asbest, utan att känna till riskerna.

 – Parterna inom branschen borde samarbeta mer om arbetsmiljö och arbetsanställningsvillkor säger han.

Genom fallstudier och diskussioner på workshopar tar forskarna fram underlag för hur företag och kommuner kan få återbruk att växa.  De samarbetar med fack och arbetsgivare.

Rivningsmassor och nya kylskåp

Projektet bygger vidare på en sjuårig satsning från IVL Svenska miljöinstitutet, i samarbete med olika företag och organisationer, Centrum för cirkulärt byggande (www.ccbuild.se), med målet att skapa ”återbruk av byggmaterial i industriell skala”.  För detta har de skapat en marknadsplats på nätet, digitala verktyg och massor av goda exempel. Satsningen har stöd av Vinnova.

Byggsektorn står för en betydande del av koldioxidutsläppen i Sverige. Det mesta av avfallet bränns. En del blir fyllningsmassor.

Byggavfall är inte bara spillvirke och rivningsmassor. Det är också splitternya kylskåp! På byggena köper företagen in mer än vad de behöver, inklusive vitvaror, och det är vanligt att man slänger allt som blir över, även det nyköpta!  Det blir billigast och enklast för byggföretagen, så länge det saknas aktörer och system som hanterar avfallet på ett bra sätt.

Kläder och kommuner

Storskalig återvinning av kläder kan ge stora klimatvinster och i liten skala sker det idag hos allt från H&M och ideella företag som Myrorna.

– De ideella saknar ekonomiska muskler för att få stora volymer, men har erfarenheter som vi kan ta tillvara, säger Johan M Sanne.

Här finns också ingångsjobb för människor som ”befinner sig långt från arbetsmarknaden”, och detta kan bidra till att storskaligt återbruk blir lönsamt.  

Även del kommuner satsar på återbruk just för att skapa ingångsjobb. De har ju också yttersta ansvaret för avfallshantering och kan påverka marknaden, exempelvis genom krav på byggare att använda återbruksmaterial.  I projektet studerar forskarna goda exempel på kommuner som drar sitt strå till stacken. Och som gör det på ett rättvist sätt.

Mats Utbult