Råd från Holland till alla stillasittare

Undrar du hur mycket du ska röra på dig under dagen, för att inte riskera problem för att du belastar din kropp för lite i ditt arbete? Här får du råd från en rad holländska forskare.Rekommendationerna för fysiska aktiviteter i arbetet är grundade på forskningsfakta och diskussioner med experter. Råden gäller arbeten där människor står eller sitter på samma ställe, har litet fysisk aktivitet, få rörelser och få variationer i rörelserna av huvudet, nacken och skuldrorna, låg kraftansträngning i händerna, händer som ofta är fixerade vid uppgiften och ögon som är fixerade vid resultatet. Det är många typer av arbete som berörs av rekommendationerna: allt datorarbete, arbete med mikroskop, lätt monteringsarbete, kassör, musiker, tandläkare, kirurger, förare av tåg, buss, bil och tunnelbana, maskinförare. Råden berör alla som arbetar minst 75 procent av dagen med sådant arbete .

Rekommendation 1:

Den som arbetar åtta timmar ska under sammanlagt minst 30 minuter om dagen ägna sig åt måttligt intensiv fysisk aktivitet, antingen på jobbet, under lunchen, eller på väg till eller från jobbet. De som är överviktiga ska ägna en timma åt måttligt intensiv fysisk aktivitet. Under arbetet ska man stå högst en timme i sträck, och sitta högst två timmar i sträck. Totalt ska man inte stå mer än fyra timmar om dagen.

Rekommendation 2.

Under en 8-timmars arbetsdag ska en anställd ta ett återställande avbrott på minst 7,5 minuter på morgonen och tio minuter på eftermiddagen, efter en arbetscykel på 1,5 timmar, förutom vanliga lunch- och kaffepauser. Inom en arbetscykel om 1,5 timmar ska den anställda efter högst 20 minuter ta ett avbrott på minst 30 sekunder.  Rekommendationerna gäller genomsnittlig, lågintensiv, arbetsrelaterad belastning vid genomsnittlig mental stress. Strängare rekommendationer behövs om belastningen är högre när det gäller krav på precision i arbetet eller om man exempelvis behöver anstränga sig mer i händerna.   Som vetenskapliga källor till dessa rön finns 35 olika forskningsartiklar och rapporter och rekommendationerna är publicerade i en vetenskaplig tidskrift.