Det har blivit betydligt svårare att rekrytera folk. Ett sätt kan vara att få in fler kvinnor i den traditionellt manliga stålbranschen. Här styr Jenny Hagemalm och Peder Keisu processen i masugnen. Foto: SSAB Luleå

– Projektet ska vidga våra sinnen

Svensk metallindustri står inför ett tekniksprång. Det ställer stora krav på nya kunskaper och ny utformning av jobben. Jonna Barsk är verksamhetsstrateg på SSAB i Luleå, med fokus på arbete och säkerhet.

Det har blivit allt svårare att rekrytera kunnig personal till en industri som upplevs som traditionell och riskfylld. Det ser Jonna Barsk.

Hon organiserar kontakterna mellan forskarna på Luleå tekniska universitet, LTU, och de anställda på stålverket i projektet Attraktiva arbetsplatser genom Industri 4.0. Efter tjugo år på SSAB både i produktionen, i staben och som stålverkschef känner hon stålverket utan och innan.

– Det vi hoppas på är att projektet ska vidga våra sinnen lite grann. Det är lätt att köra fast i gamla hjulspår. Det behövs fantasi för att se hur vi kan sätta in ny teknik i en så extremt traditionell bransch som vår. Vi vill få hjälp att förstå hur den nya tekniken kan påverka rollerna i stålverket, säger hon.

Hon ser en framtid där de okvalificerade monotona arbetena försvinner, där operatörerna i stålverket enkelt kan få stöd av IT-systemen.

– Om jag ser ett problem ska det vara enkelt att registrera det, och det ska vara lätt att få tag på reservdelar i tid.

Jonna Barsk, verksamhetsstrateg på SSAB Foto: Jennie Pettersson

AI för överblick

I stålverket finns otroligt många parametrar som kan inverka på säkerheten.

– Vi har inte förmåga som människor att överblicka och förstå hela sammanhanget. Med hjälp av AI skulle vi lättare kunna förutsäga vad som händer i processen och undvika risker. Det kan bli en stor fördel, säger hon.

I projektet ska forskarna hjälpa till att ta fram förslag hur jobben i underhåll och kontrollrum kan utformas i framtiden och vilka kvalifikationer som kommer att krävas i de nya jobben.

– Övervakning och underhåll kommer att finnas kvar, men vi vet inte hur jobben kommer att se ut. Det vill vi få hjälp med att förstå i det här projektet, säger Jonna Barsk.

Vill rekrytera fler kvinnor

Hon vill utforma en bra arbetsplats med smarta lösningar.

– Vi vill inte ersätta medarbetarnas tankar och hjärnor med nya teknologin. Vi är väldigt investeringstunga, ändå är alltid medarbetarna den största tillgången vi har. Om det inte är kvalificerade människor spelar det ingen roll hur
fina maskinerna är, säger hon.

Det gäller alltså att hitta kvalificerad arbetskraft och att vidareutbilda dem som redan är anställda. Samtidigt har arbetslösheten minskat i Norrbotten och det har blivit betydligt svårare att rekrytera folk. Ett sätt kan vara att få in fler kvinnor i den traditionellt manliga branschen.

– Vi skulle kunna utbilda kvinnor till de digitala jobben. Men vi har inte kommit så långt med utbildningar i ny teknik och digitalisering, säger Jonna Barsk.

– Vi söker till exempel elektriker, men alla som ansöker är män. Det är bara tradition, det finns inget som säger att en elektriker måste vara man.

En ljuspunkt inför framtiden är att SSAB Luleå har en helt jämställd ledningsgrupp. Och sedan år 2020 är alla platscheferna kvinnor på SSAB:s tre anläggningar i Sverige.


Anna Holmgren