Problemen känner vi till, vi vill ha lösningar

 För ett par år sedan blev Torbjörn Jonsson kontaktad av Ann-Beth Antonsson på Svenska Miljöinstitutet angående ett forskningsprojekt om städbranschen.

– Vi var intresserade, men vi ville inte ha en probleminventering till, vi ville ha lösningar, säger Torbjörn Jonsson, som är ombudsman på Fastighets med ansvar för arbetsmiljöfrågor.

Forskningsprojektet fick pengar från AFA Försäkring och arbetade med en referensgrupp som träffades ett par gånger per år. Där deltog forskarna, representanter för Fastighets och för arbetsgivarnas organisation Almega.

– Vi fick kallelse ett halvår i förväg och det var god uppslutning.

Forskarna på IVL samordnade de olika arbetsgrupperna i projektet och drev det framåt.

– Forskarna var spindeln i nätet, vi på Fastighets var dörröppnare. Vi känner både arbetsgivare och arbetstagare i branschen.

Tillsamman med Almega gav det en trovärdighet åt projektet när forskarna träffade anställda och företag.

Torbjörn Jonsson är jättenöjd med resultatet. För att förklara varför han är så nöjd berättar han om ett EU-möte i Bryssel om arbetsmiljön i städbranschen.

– Vi var 40 personer, tolv av oss höll föredrag, alla var eniga om problemen i städarbetet. Vår slutsats blev att de är jättestora, alltid. Men mötet handlade inte om hur man ska lösa dem.

– Vi har kommit ett steg längre i det här projektet. På hemsidan Allt om städ finns inte bara probleminventeringar, där finns lösningar på en rad olika problem i arbetsmiljön i städbranschen.

De handlar till exempel om hur det går till att göra en bra upphandling av städtjänster, om arbetsorganisation, utbildning och introduktion på arbetsplatsen.

Resultatet av projektet når ut till många läsare via hemsidan. Referensgruppen har följt upp statistiken. Det är många av Fastighets 12 000 medlemmar i städbranschen som besöker hemsidan, men också många chefer på städföretag.

– Folk tittar mest på sidorna med videoklipp om arbetsmetoder och på sidan om upphandling, säger Torbjörn Jonsson.

Hemsidan Allt om städ är oftare besökt än vad han vågat hoppas.

– Den överträffar målet, som var 6000 unika besök i kvartalet, säger han.

 

Anna Holmgren