Orättvisor på jobbet måste tas på allvar, anser Torbjörn Åkerstedt. Foto: Mia Åkermark

Orättvisa och dålig lön stör sömnen

En god arbetsmiljö bidrar till god sömn. Och omvänt, stress, höga krav, dålig lön och orättvisor orsakar störd sömn. Det visar en genomgång av 8 000 vetenskapliga artiklar. Resultatet har betydelse för arbetsskadeärenden.

 

– Utan en sådan grundlig forskningsanalys är det svårt att bevisa att sömnstörningar har med arbetet att göra, säger Torbjörn Åkerstedt, professor vid Stressforskningsinstitutet och sömnforskare.

I arbetsskademål kan det vara svårt att bevisa att till exempel en hjärtinfarkt beror på arbetet, men de här resultaten visar arbetet och arbetstidernas betydelse för arbetsskador, både när det gäller psykosociala faktorer och stress.

– Nu måste man ta dessa frågor på allvar, säger Torbjörn Åkerstedt.

Det är SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, som har undersökt sambandet mellan arbetsmiljön och sömnstörningar i 8 000 vetenskapliga artiklar i olika databaser. Grundförutsättningen var att undersöka alla arbetsmiljöfaktorer och sömnstörningar, både psykosociala och organisatoriska, men också fysisk belastning, vibrationer, med mera. Men det är bara de psykosociala faktorerna som ger genomslag i studierna.

Resultatet visar att sambandet är högt mellan störd sömn och höga krav, minskande kontroll, psykiskt ansträngande arbete, en obalans mellan ansträngning och belöning, låg belöning, mobbning och att arbeta skift. Omvänt gäller att sambandet är lågt mellan störd sömn och gott socialt stöd i arbetet, rättvis miljö, och kontroll.

 

Ny studie

Torbjörn Åkerstedt berättar att institutet just är klart med en studie som undersöker fysiska faktorer, stress och sömnstörningar och den ger samma resultat som SBU-undersökningen.

– När det gäller stress finns det flera artiklar som visar att upplevd stress stör sömnen, men nästan inga som undersöker andra fysiska faktorer i arbetsmiljön och sömnstörningar, säger han.

Institutets nya studie visar att bara stress ger sömnstörningar, andra arbetsmiljörisker ger inga utslag, som exponering för lösningsmedel, tunga lyft eller buller. Inte heller arbetstiderna spelar roll, utom skiftarbete, som framför allt kan ge insomningsproblem.

– Enbart stress ger utslag, men desto tydligare. Överrisken är 200 till 300 procent, säger han.

Två faktorer slår starkt igenom. Det är brist på socialt stöd och ökad ålder. Kvinnor lider av mer sömnstörningar än män.

SBUs studie har inte undersökt hur dålig sömn i sin tur påverkar arbetet. Det är belagt att störd sömn orsakar frånvaro, men också att personer går till jobbet trots att de inte är utsövda. En stor del av arbetskapaciteten går förlorad då.

– Om man arbetar med hälften av sin normala kapacitet innebär det förluster för företaget. I USA har man räknat fram att en anställd förlorar 11 arbetsdagar om året i genomsnitt på grund av sömnstörningar. Det kostar mycket pengar i förlorad produktion, säger Torbjörn Åkerstedt.

Eva Ekelöf

 

Hela rapporten finns på SBUs hemsida.

 

Artikeln har tidigare varit publicerad i TCO-tidningen.