Ombordanställda är hemma på jobbet.

Ny forskning ska förbättra innemiljön i fartyg

De ombordanställda har både sin arbetsmiljö och sin hemmiljö på jobbet. De tillbringar 24 timmar om dygnet ombord på sitt fartyg. Nu ska ett forskningsprojekt ta reda på hur de har det när det gäller innemiljön.

 

Sarka Langer är forskare i innemiljö vid IVL Svenska miljöinstitutet i Göteborg och adjungerad professor i atmosfärvetenskap vid Göteborgs universitet. Atmosfärsvetenskap handlar om luftkvalitet, både ute och inne, och om kemiska och fysikaliska processer i luften.

– Jag ska ta reda på hur inomhusluften är på fartyg, det finns förvånansvärt litet forskning om det, berättar hon.

Alla typer av fartyg

Studien gäller både arbetsutrymmen och boendeutrymmen. Som en pilotstudie ska hon studera inomhusmiljön på isbrytaren Oden. Sarka Langer har rest med den i Antarktis tidigare, nu blir det en ny, men kortare, tur. Där ska hon mäta olika parametrar för inneklimatet – kemiska föroreningar i inomhusluften, damm, aerosolpartiklar och mikrobiell nedsmutsning.

– Jag ska undersöka hur innemiljön varierar på olika platser i fartyget och vid olika tidpunkter under året, som sommar och vinter, säger hon.

I samarbete med Sjöfartens arbetsgivarförbund, Sveriges redarförening, fackliga och andra aktörer ska hon, när pilotstudien är klar, välja ut ett större antal fartyg för att undersöka deras innemiljö. Det kan vara både fraktfartyg, tankbåtar och passagerarfartyg. Dessa fartyg ska också ingå i studien.

Målet med forskningsprojektet är att kunna bedöma risker i samband med yrkesmässig exponering för kemiska substanser och partiklar, att utveckla en metodik för att övervaka innemiljön, och att utveckla råd och rekommendationer om förbättringar, både i befintliga fartyg och nya.