Tom och trasig rullstol på en trottoar Personer med funktionsnedsättning måste inkluderas i krisberedskapsarbetet. Foto: MikeW/Flickr

Notis: Funkisar glöms bort i krisberedskapen

Personer med funktionsnedsättningar förbises ofta i krisberedskapsarbetet. De involveras sällan i beredskapsplaneringen och de betraktas som framförallt sårbara istället för som en resurs i aktiv krishantering. I det nystartade forskningsprojektet, ”Från passiv mottagare till aktiv resurs i krishanteringssystemet” studeras hur grupper med olika typer av funktionsnedsättning i krisberedskapsarbetet kan inkluderas. Projektet kommer undersöka hur information och kommunikationsvägar kan anpassas för alla i samhället vid kriser och extraordinära händelser. Projektet utgår från så kallat medskapande, vilket betyder att användarna involveras i processen för att deras behov ska tillgodoses. Kunskaperna från medskapandet kan sedan användas för att utforma strategier och riktlinjer för hur krisberedskapsarbetet kan planeras.

Läs mer om projektet här