Noterat om tillgängligt

Koll på litteraturen

Forskningsrådet Forte har nyligen gjort en sammanställning av litteratur kring arbetsmarknad och tillgänglighet. Där konstateras att arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning är hög. Skriften heter ”Tillgängligt arbetsliv”, i serien Forskning i korthet. Den kan laddas ner här.

Vilken roll spelar könet?

Kvinnor respektive män med funktionsnedsättning får olika bra hjälp, visar studier. Forskaren Johanna Gustavsson i Örebro har fått projektstöd för att undersöka dessa skillnader när det gäller psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Hon intresserar sig framför allt för metoden ”supported employment”.

Lagkrav på tillgänglighet

2015 infördes ett förbud mot bristande tillgänglighet, i den svenska diskrimineringslagen. Forskaren Sabine Hellborg vid Stockholms universitet har fått stöd för ett forskningsprojekt som studerar och analyserar det förbudet, och vilka möjligheter och utmaningar som utvecklingen till en ökad tillgänglighet står inför, i ett rättsligt sammanhang.

Tidskrift om funkisforskning

Sårbarhet kan ses som något negativt, men kan vara en förutsättning för att relationer mellan människor ska fungera. Det är ett av temana i senaste numret av tidningen ”Forskning om funktionshinder pågår”. Den ges ut av Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet, och kan laddas ner som pdf här.